miércoles, octubre 31, 2018

RESPOSTA DE FALA CEIBE AO V INFORME SOBRE CARTA EUROPEA DAS LINGUASRESPOSTA DE FALA CEIBE DO BIERZO
AO V INFORME SOBRE O CUMPRIMENTO
DA CARTA EUROPEA DE LENGUAS REXIONAIS
POLO REINO DE ESPAÑA.

                O coletivo cultural Fala Ceibe do Bierzo ten sido convidado pola Mesa de Normalización Lingüística de Galiza para elaborar un informe sobre a execución da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias na Comunidade Autónoma de Castela e León polo que se refire á lingua galega.

                O primeiro dicir que a lingua galega se fala en dous territorios, a saber, As Portelas da Alta Seabra de Zamora e na parte ocidental da rexión do Bierzo. Ante a falla de enquisas sociolingüísticas axeitadas descoñecemos o número total de falantes de ámbolos dous territorios, manéxanse 5.000 e 30.000 falantes respetivamente.

                A seguir analizaremos as carencias na proteción do galego, por parte das distintas administraciois públicas,  nos distintos eidos lingüísticos.


O ENSINO.

                Desde o curso 2001 se pode estudar galego, de xeito voluntario, nos centos escolares do Bierzo ocidental e das Portelas de Zamora. Sen embargo, ainda hoxe hai graves carencias na execución do ensino do galego. Así, hai centros escolares rurales, na zona galegofalante do Bierzo ocidental, que non ofertan aulas de lingua galega. Son os casos da Veiga de Valcarce, Carracedelo, Viladepaos, Quilous ou Fabeiro.

                Nuns casos a Junta de Castela e León alega que non hai ningunha demanda do galego pola comunidade escolar, noutros que non hai alunado suficiente para ter unha profesora desta lingua. A solución desta problemática esixe que o ensino do galego sexa de oferta obrigatoria en tódolos centros escolares do Bierzo ocidental. Ademais o galego debería estar presente en tódolos ciclos educativos (infantil, primaria, secundaria, bacharelato e universitario). Por suposto, hai que eliminar calquera límite mínimo de alunado para ter dereito a unha profesora de galego.


NECESIDADE DE REFORMAS LEGAIS AUTONÓMICAS.

                Cómpre a reforma do Estatuto de Autonomía de Castela e León para acadar o recoñecemento de oficialidade da lingua galega das Portelas e O Bierzo. Só así os falantes deste idioma poderán ter recoñecidos os seus dereitos lingüísticos, individuais e coletivos.

                Atualmente o Estatuto de autonomía de Castela e León admite expresamente o galego, “gozará de respeito e proteción  a lingua galega nos lugares en que habitualmente se utillice” (art.4.3).  Trátase dun insuficiente recoñecemento de mínimos que non axuda á proteción do galego  no século XXI.

                Tamén convén a aprobación dunha Lei de linguas minoritarias de Castela e León que recolla a proteción dos tres idiomas, a saber, leonés, eusquera de Trebiño e galego. Con esta nova norma se poderá regular o recoñecemento de dereitos lingüísticos para os seus falantes. Esta lei abranguería os diversos eidos lingüísticos de obrigada intervención das administraciois públicas a prol do galego, incluidas as Cortes de Castela e León.


AS ADMINISTRACIOIS LOCAIS DO BIERZO.

                Na rexión do Bierzo existen varias administraciois locais, son o Consello Comarcal do Bierzo, os concellos e as pedanías das localidades. A meirande parte das administraciois locais son de carácter rural, con escasos medios económicos e de pequeno tamaño que sufren a despoboación e o envellecemento dos seus veciños.

                Por todo o dito, as administraciois locais do Bierzo carecen de medios técnicos, persoais e financeiros para levar a cabo medidas de normalización lingüística co galego. De aí que debería ser o Consello Comarcal do Bierzo quen crease un Servizo lingüístico comarcal para fomentar o galego no seo dos entes locais (documentación, portais web, etc.OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

                Os medios de comunicación do Bierzo non utilizan o galego acotío. Esta lingua chega ao Bierzo por mor dos medios de comunicación de Galiza e pola internet. Todo parece indicar que os medios de comunicación do Bierzo non usarán o galego por dirixirse ao público castelán. Soamente unha política lingüística de subvenciois favorecería o uso parcial do galego neses medios de comunicación.

A TOPONIMIA GALEGA.

                Durante séculos a lingua castelá ten sido imposta sobre a toponimia galegaberciana polas diveras administraciois (estatal, provincial e local). Velaí a necesidade que hai de recuperar a toponimia tradicional e de oficializala en idioma galego.

                Incluso hoxe a Lei do réxime local de Castela e León (1998) obriga a denominar os concellos en lingua castelá, “a denominación dos concellos haberá de ser en lingua castelá, respeitándose as denominaciois existentes á entrada en vigor desta Ley” (art. 24.1).


A COLABORACIÓN EXTERIOR.

                A minoría galegofalante do Bierzo forma parte históricamente da comunidade galegofalante do noroeste peninsular. Por iso os lindeiros político-administrativos entre Castela e León e Galiza non poden afastar aos falantes da mesma lingua galega. Tódolos falantes do galego do noroeste peninsular deben ter os mesmos dereitos lingüísticos recoñecidos.

                Para salvarmos os atuais atrancos políticos, velaí a esixencia de colaboración entre os gobernos da Xunta de Galiza e da Junta de Castela e León. Xa hai un Protocolo de colaboración para o ensino do galego en Castela e León. Mais fai falla outro Protocolo para o uso do galego por parte dos entes locais do Bierzo, neste caso entre Consello Comarcal, Xunta de Galiza e Junta de Castela e León. Outro tanto pódese facer coa recuperación da toponimia tradicional do Bierzo ocidental através dun convenio de colaboración coa Comisión Toponímica de Galiza.


                Outras instituciois de Galiza teñen que amosar máis interese pola problemática lingüística do Bierzo, casos das universidades, Real Academia Galega ou o Instituto de Lingua Galega. Os seus estudos filolóxicos, sociolingüísticos ou históricos deben superar o atual lindeiro político da Galiza para interesarse polos falantes estremeiros veciños, eonaviegos, bercianos e portexos. 

O Bierzo, outubro de 2018.
www.obierzoceibe.blogspot.com http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

lunes, octubre 22, 2018

LA PRIMERA OCUPACIÓN NAPOLEÓNICA DE EL BIERZO

O

LA PRIMERA OCUPACIÓN NAPOLEÓNICA 
DE LA PROVINCIA EL BIERZO.
Por Javier Lago Mestre.

Ante la ocupación napoleónica de España El Bierzo organiza la resistencia. Así se crean las juntas locales en Villafranca, Ponferrada y Cacabelos. En el caso de la ponferradina se pone en contacto con la Junta Superior del Reino de Galicia para solicitar su colaboración con el envío de armas, municiones, soldados y uniformes. Desde la Junta de Galicia se colaboró lo que se pudo aunque las demandas bercianas de ayuda fueron continuas.

                Las primeras 18 compañías de voluntarios bercianos se incorporaron al regimiento de Voluntarios de León y al ejército de Galicia. Todos ellos acudieron a las batallas de Cabezón y Medina de Rioseco, donde fueron derrotados (verano de 1808).

                Ante las derrotas militares, la Junta Superior de los reinos de Castilla y León se reune en Ponferrada (julio de 1808), donde se propone la unión de las juntas de Galicia, Asturias y León. Pero el general Cuesta se opone a esta unión territorial ya que no quería perder el control militar de las operaciones ante poderes territoriales alternativos.                La Junta de Armamento y Defensa de Ponferrada toma la iniciativa en la formación de un cuerpo de Voluntarios de El Bierzo (septiembre de 1808). De ahí que se haga un llamamento general de alistamiento por las veredas de nuestra región, a saber, Ancares, Galicia, Ponte Domingo Flórez, Bembibre, Castilla y Ponferrada.

                El historiador Anselmo García Fuertes nos informa de la 9ª división de Voluntarios de El Bierzo (junio de 1808). En la reforma posterior en Tercios (julio de 1808), encontramos al capitán José Valcarce, de Cacabelos, al mando de la 1ª compañía de bercianos, y a Mariano Baeza con su 3ª compañía, de maragatos y bercianos (batallón del Clavijo). Posteriormente se forjó el 5º regimiento de Voluntarios de León, formado por los Voluntarios de El Bierzo, dirigido por Leandro Osorio (agosto de 1808). 

                Será Leandro Osorio quien comande este 5º regimiento de Voluntarios de la provincia de El Bierzo, luego conocidos como Tiradores de El Bierzo (abril de 1809). Se insistió en mantener esta unidad militar berciana, “pues es muy conveniente vayan agregados a las mismas banderas por desearlo así los miembros y jefes las componen” (septiembre de 1808). Tras la derrota de Logroño, hubo una reorganización de efectivos militares y los restos del 5º  regimiento se incorporaron a un regimiento de andaluces, lo que provocó protestas y deserciones bercianas. En noviembre de 1808 se consiguió la recomposición de un regimiento de Voluntarios de León formado bercianos.


                Sabemos que los Tiradores de El Bierzo adoptaron como bandera el llamado Pendón de Lanzas. Se trata de un pendón blanco con la cruz roja de San Andrés y con la estampa cosida de la Virgen de la Encina de Ponferrada. Así se buscaba el amparo divino de la considerada patrona de El Bierzo.

                Resultan numerosos los costos que deben soportar los bercianos por el mantenimiento de los ejércitos. Este es el caso de la protesta del gobernador de la merindad del Valcarce ante las continuas demandas de caballos (noviembre de 1808). Además, las localidades tenían obligación de alojamiento y manutención de los militares, así como el transporte de su armamento.

LA RETIRADA DEL GENERAL MOORE.

                En el invierno de 1808 los éjércitos aliados emprenden la retirada hacia Galicia. El general Moore y sus soldados, desde Benavente, toman el camino por el puerto del Manzanal. Por su parte, el ejército de La Romana se retira por el de Foncebadón. La Junta del Reino de León emprende el camino por La Cepeda y el puerto del Morueco hacia la provincia berciana por Toreno, para continuar su huída hacia Laciana ante la presión francesa.


Bandeira de Portugal 

                El día primero de 1809 Napoleón llega a Astorga y envía sus regimientos contra la retirada aliada. La resistencia berciana se produce en Cabañas Raras para evitar el paso francés por el puente de Congosto. La llegada francesa a Cacabelos fuerza la batalla con los aliados apostados en el Castro de La Ventosa para defender el puente sobre el Cúa. En esta acción bélica perdió la vida el general Colbert. Mas tarde, ya en A Coruña, moriría también el general inglés Moore, antes de poder embarcar para Inglaterra con su ejército.

                Tras la retirada de los ejércitos aliados, el de La Romana hacia Ourense, la región berciana fue objeto de la ocupación francesa. Los napoleónicos se apostaron en las principales villas, mientras el vecindario emigraba a las zonas montañosas. Las iglesias fueron atacadas en busca de sus riquezas. Otro tanto aconteció con los palacios de la nobleza. El castillo de Villafranca fue ocupado por los militares e incluso sufrió un incendio, caso del cubo de El Jardinero (marzo de 1808).

Los ataques franceses comentados se concentraron en los centros de poder, eclesial y nobiliario. Se trataba con ello de destruir el régimen señorial antinapoleónico. Los archivos parroquiales, monasticos, municipales y nobiliarios fueron destruidos, quemados o abandonados. Esto provocó que los vasallos vieran relajada la presión señorial a la hora de cumplir con sus obligaciones fiscales. Pero peor fue lo que tuvo que soportar el pueblo berciano. Nos referimos a las contribuciones militares extraordinarias, saqueo de bienes y animales, requisas de cosechas, pérdida de cultivos, asesinatos, secuestro de autoridades, ocupación de sus casas para alojamientos,  etc.


O Bierzo, outubro de 2018.
www.facebook.com/javierlagomestre

http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

viernes, octubre 19, 2018

EL 185 ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE LEÓN.185 ANIVERSARIO PROVINCIAL.
por Javier Lago Mestre.

Por el Decreto de 30 de noviembre de 1833 se estableció la actual división provincial de España. Por lo tanto se cumplen 185 años de la supresión de la provincia de Villafranca de El Bierzo. Es momento de recordar la historia de ese período de resistencia berciana por la recuperación de nuestra antigua provincia.

La provincia berciana tuvo su origen en 1486 por concesión de los Reyes Católicos, tras la derrota del conde de Lemos y la compra de la villa de Ponferrada. Esta provincia existió a lo largo de toda la Edad Moderna (siglos XVI al XVIII). Posteriormente, durante el llamado Trienio Liberal, se creó la provincia de Villafranca de El Bierzo.


Sin embargo, fue el político Javier de Burgos quien tomó la decisión de suprimir la provincia de El Bierzo en 1833. Por cierto, esta nueva reforma provincial no tuvo debate político en las Cortes. Así se forzó el centralismo político, desde la capital de León, a través de los llamados subdelegados de fomento, los jefes políticos y los posteriores gobernadores (1847). 


Desde el primer momento de la creación de la provincia leonesa hubo problemas con el sometimiento berciano a la hora de recaudar los impuestos provinciales. Así lo indicó la Contaduría de Propios y Arbitrios, “pero al paso que estos han llenado sus deberes en sus encargos municipales, otros del partido de la capital, y la mayor parte de los del Bierzo, olvidando su obligación, y sordos y despreciadores de las órdenes de las autoridades (…)” (BO Provincia de León, 1833).

Otro RD. de abril de 1834 creó los partidos judiciales, Villafranca y Ponferrada, y luego también dos partidos electorales (1836). Pero estas pequeñas concesiones administrativas no fueron suficientes para sofocar las demandas provinciales de El Bierzo. 

Villafranca en 1837, a través de Manuel Goyanes, mostró su oposición a la supresión de la provincia (E. Marcia Merayo, “El Bierzo durante el S. XIX… 1986). Esta villa vuelve a la carga en 1841 con la Subdirección de Rentas, “la villa de Villafranca no cesa de trabajar para que pase a ella esta Subdirección de Rentas caso de no conseguir ser Capital de Provincia en la nueva división territorial (…)” (M. García González, Historia de la Diputación de León).  Ponferrada también envía su solicitud “para recuperar del Gobierno la capitalidad para esta villa (…)” (1842) (M.J. García González, Pascual Fernández Baeza, 2008).


El propio ministro Pascual Madoz, a mediados del siglo XIX, reconoció los efectos del centralismo, “viéndose los pueblos obligados a acudir a León para todos los negocios judiciales, con lo que no dejan de sufrir algún perjuicio”. Incluso proyectó una provincia de El Bierzo (Diccionario Geográfico... 

La propuesta provincial de Fermín Caballero, de 1842, recupera la Provincia de El Bierzo, con capital en Ponferrada. El proyecto de organización territorial de Patricio de la Escosura se refería a los distritos, con subdelegados civiles en Astorga y Ponferrada (1847). Pero estos fracasos descentralizadores no apagaron las demandas territoriales de El Bierzo en el siglo XIX.

O Bierzo, outubro de 2018.
www.facebook.com/javierlagomestre

http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

martes, octubre 16, 2018

LA BANDERA DE EL BIERZO MÁS PRESENTE.

LA BANDERA DE EL BIERZO.
por el colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo.
falaceibe@yahoo.es

LA BANDERA DE EL BIERZO DE LA IRMANDADE.CAMISETA CON LA BANDERA DE EL BIERZO.


LA BANDERA DE EL BIERZO DEPORTIVA.
PINTADA CON LA BANDERA DE EL BIERZOLA BANDERA DE EL BIERZO GASTRONÓMICA.LA BANDERA BERCIANA GALEGUEIRA.LA BANDERA BERCIANA TRADICIONAL.LA BANDERA BERCIANA MÁS INTERNACIONAL.


LA BANDERA DE EL BIERZO CON LAS PEDANÍAS.
BANDERA DE EL BIERZO SIN COMPLEJOS.BANDERA DE EL BIERZO MÁS COMERCIAL.


LA BANDERA DE EL BIERZO MÁS REIVINDICATIVA.


LA BANDERA DE EL BIERZO DULZONA.


LA BANDERA DE EL BIERZO HISTÓRICABANDERA DE EL BIERZO TURÍSTICA.


LA BANDERA DE EL BIERZO FESTIVA.LA BANDERA DE EL BIERZO AUTONOMISTA.


LA BANDERA DE EL BIERZO MUNICIPAL
http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

lunes, octubre 08, 2018

LA CARTOGRAFÍA PARCIAL DE LA REGIÓN DE EL BIERZO.


LA CARTOGRAFÍA PARCIAL.
por Javier Lago Meste.
falaceibe@yahoo.es

Los mapas turísticos de nuestra región de El Bierzo tienen carencias. En este caso consultamos los editados por la Diputación de León y el Consejo Comarcal. Lo primero que nos llama la atención es ver como los límites de El Bierzo occidental nos aíslan totalmente de Galicia y Asturias. Así las vías de comunicación desde Valdeprado y Guimara no continúan hacia Asturias. Otro tanto acontece con Balouta y Suárbol, sus carreteras entran en Galicia pero se ignora a donde van. No parece esto muy lógico pues desincentiva las visitas turísticas.

Si nos detenemos en El Bierzo oriental falta la referencia al llamado Camino Viejo de la Montaña que entra por La Omaña a Colinas del Campo de Martín Moro para bajar a Igueña. Desde aquí va para Arlanza y Congosto. Otro tanto acontece con la señalización del Camiño de Inverno que va desde Ponferrada a Valdeorras. Y ya que hablamos de los caminos de Santiago, bien estaría reconocer las rutas alternativas desde Villafranca a Pradela y por Dragonte.


Seguimos echando en falta un acceso adecuado entre la carretera del Campo de las Danzas y Santalavilla que facilitaría la comunicación con la comarca de La Cabrera. Esa carretera podría salvar el problema de conservación de los canales romanos, además de facilitar un mejor acceso a ellos. Lamentable que La Cabrera siga aislada con carreteras de largo recorrido por El Morredero y por Puente Domingo Flórez.

Volvemos a la sierra de Ancares para reclamar la recuperación de los históricos caminos desde Burbia a Galicia (Vilarello e Piornedo). No se trata de reclamar carreteras pero por lo menos la existencia de alguna pista forestal. Desde Campo de Agua y Teixeira también tuvieron vías de comunicación con Galicia. Ahora sólo existe una pista forestal entre Vilariños y el gallego S. Robredín. Este aislamiento geográfico perjudica gravemente el desarrollo turístico de la llamada serra dos Ancares.        

Outra crítica que facemos é que no Bierzo ocidental os mapas turísticos olvidan localidades. Estes son os casos das aldeas máis estremeiras de A Cernada, Arxenteiro, A Treita, Linsoso e Outeiro de Valcarce. Localidades despoboadas ou case, mais que merecen ter un recoñecemento simbólico nos mapas. Ademais, a meirande parte delas teñen saída para Galiza, na estrada de Rubiais (CP 45-06), de debería xurdir nos mapas bercianos.

Na serra dos Cabalos ben podería necesita mellores saídas para Galiza, por Albaredos a Visuña e de Vilarrubín a Ferramulín. Na comarca de Aguiar houbo camiños históricos. Casos de Xestoso para A Seara galega. Outro tanto acontecía con camiño dos Maragatos que pasaba de Arnado para a vila de Quiroga. Ás feiras de Santo Tirso de Cabarcos chegaban as rotas das localidades do Marquesado valdeorrés.


Nos futuros mapas turísticos sería convinte recoller a toponimia tradicional en galego do Bierzo occidental (aldeas, serras, cordais, goladas…). As pequenas localidades, ameazadas de despoboación, non poden ser ignoradas pola memoria coletiva. Así pois, que teñan a súa simboloxía especial. Hai que engadir máis camiños tradicionais nos mapas polo seu valor turístico e histórico (corredoiras, vieiros, veredas…

O Bierzo, outubro de 2018.
www.facebook.com/javierlagomestre

http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

sábado, octubre 06, 2018

A CARTOGRAFÍA DO BIERZO OCIDENTAL.


A CARTOGRAFIA DO BIERZO OCIDENTAL.
Por Javier Lago Mestre.

Cando consultamos os mapas turísticos do Bierzo, editados pola Deputación de León e o Consello Comarcal, non nos gustan. Parécenos lamentable que illen a nosa rexión de Galiza e Asturias. Nestes dous mapas a nosa rexión xorde totalmente afastada das ditas comunidades autónomas. 

Non é desculpa a presenza dunhas serras montañosas  que dificultan as comunicacioes cos nosos veciños territoriais. Referímonos ás serras dos Ancares, Os Cabalos e da Enciña da Lastra. O certo é que estas serras sempre tiveron pasos, coñecidos como portos, portelos ou goladas, que permitiron as comunicacioes. Estes pasos intramontañosos deberían ter un recoñecemento nos mapas do Bierzo aínda que non conten con estradas asfaltadas.

O val de Fornela ten saída tanto polo porto de Valdeprado e por Guimara para Asturias. Dende o val de Ancares atravesamos a serra da Corredoira para  entrar en Suárbol e Valouta. A primera localidade continúa para Piornedo e Donís na Galiza. De Valouta pasamos para Navia de Suarna pola CP 35-08. POLA SERRA DOS ANCARES.

O resto da serra dos Ancares non posúe estradas que comuniquen Galiza e O Bierzo. Por iso temos que usar as chamadas pistas forestais e vieiros secundarios. A localidade de Burbia tivo saída polo chao dos Frades e a golada do Porto para Piornedo. Mentres que polo val de Vilouso e a golada de Boca de Campo, nas cercanías do monte Mostallar (1935 m), pasábase para as brañas galegas de Vilarello. Este último foi coñecido como o camiño dos Galegos.

As localidades de Porcarizas e Campo de Agua tiveron saída pola golada das Brañas no monte Trapa (1663 m.). Este camiño chamábase dos Bois. Pola outra banda, o val do regueiro do Golondo subía á golada do Valongo. O val de Teixeira ten a golada de Cardiadelos, no alto das Becerreiras, e as Campas de Pena Rubia (1822 m.) para continuar para A Freita en Galiza.

A alzada de Vilar de Aceiro, Castañoso e Vilariños comunicáronse con S. Martín de Noceda en Galiza. Dende Vilariños hai pista forestal que pasa polo teso de Rebordeliñas, camiño que baixa para S. Rebordín galego. Sen embargo, a estrada que vén de S. Pedro de Noceda (CP 14-08) remata en Porcís. Agardemos que algún día poida continuar pola golada das Campas para o noso val de Valboa. Chan de Vilar, Ruideferros, Fonte de Oliva e Castañeiras conectan no alto do Portelo con Galiza.LAS SERRAS DO COUREL E DOS CABALOS. 

O vello Camiño de Santiago agatuña pola Faba á Laguna até O Cebreiro. Mais non podemos esquecer as aldeas máis estremeiras como A Cernada que tivo saída para a localidade galega da Acivo. Ao sul temos Arxenteiro, que xa non figura en moitos mapas, e que ten pista forestal con Rubiais, antiguo centro mineiro. Dende esta localidade galega hai comunicación coa berciana da Treita. Outra tanto acontece con Outeiro, sen comunicación co Bierzo, e si coa aldea galega de Brañas. Estas localidades bercianas son ignoradas na reciente cartografía. A principal vía de comunicación destas aldeas é a estrada lucense CP 45-06.

No val de Barxas temos Busmaior e Barrosas que tiveron vieiros para Galiza. Hoxe hai que tomar a estrada de Quintela, Albaredos e Cruces para pasar a Visuña e Céramo. No val de Oencia, a estrada de Sanvitual continúa para Vilarrubín, logo pasa aos galegos Ferramulín e Vieiros. Mais a estrada de Arnado a Xestoso non continúa nos mapas para Galiza. O camíño antigo subía ao lastredo de Mazais (1314 m), depois entraba na Galiza pola golada de Santa Inés, e polo penedo do Val baixaba á aldea da Seara. Non queremos esquecer o vello camín dos Maragatos que partía dende Arnado para o collado dos Maragatos, ante o impoñente Montouto (1546 m), e seguír para a aldea de Ferrería e a Cruz de Outeiro cara á vila luguesa Quiroga. 

Na serra da Enciña da Lastra, Lusio tivo comunicación, polo Pedroso (1121 m), continuaba pola campa da Gobernadoira para Rubiá. Mentres que S. Tirso de Cabarcos está comunicada con Oulego e Robledo da Lastra en Valdeorras. Dende Portela de Aguiar había paso, polas Fragas (851 m), para Biobra.

O Bierzo, outubro de 2018.
www.facebook.com/javierlagomestre


http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

jueves, octubre 04, 2018

LAS BANDERAS HISTÓRICAS DE EL BIERZO.


LAS BANDERAS HISTÓRICAS DE EL BIERZO.
por Javier Lago Mestre.

Nuestra región berciana cada vez está más representada por nuestra bandera Cruceira. Pocas comunidades territoriales, no provinciales, han conseguido tal grado de identificación con su enseña. Veamos algunos antecedentes históricos de la bandera de El Bierzo.

En la Edad Media sabemos que los poderosos señores tenían su simbología propia, como fueron los escudos y las banderas. Incluso sabemos que el condado de Lemos en El Bierzo utilizó la famosa Tau pintada de azul (J. A. Courel, “El azul de la Tau”).

De la Edad Moderna el ayuntamiento de Ponferrada mandó hacer un tambor y una bandera, en 1580, para que los llevasen sus soldados en la guerra contra Portugal (Fco. Glez. Glez, “Tropas bercianas para la guerra…). 


En el siglo XVII fueron numerosas las ocasiones en que los concejos de la provincia de El Bierzo tuvieron que mandar soldados para las guerras del Reino de España. Ponferrada contaba con el cargo de alférez mayor, el encargado de portar el pendón municipal en actos oficiales. También se nombraba a los capitanes de milicias que dirigían a nuestros soldados. Un documento municipal de 1693 nos indica que se entregó una bandera al capitán de milicias (P. Sáez de Tejada, Una villa del Barroco).

Ponferrada celebraba sus alardes militares (La Suiza), en los que participaban cofrades. Estos eran mercaderes y artesanos,  vestidos y armados, organizados militarmente. Incluso la Hermandad de Esclavos de Ntra. Sra. De la Encina compró una bandera para desfilar en 1625.


Las coronaciones y funerales reales se hacían en Ponferrada con una ceremonia pública, presidida por su corregidor, y con la participación de la bandera. Así aparece en la documentación municipal de los siglos XVII y XVIII.  De la proclamación real de 1746 sabemos de la presencia “en su balcón el referido estandarte de esta dicha villa con el escudo real y el de ella”. Incluso del ceremonial se indica que “tremolando dicho estandarte dijo: Ponferrada, Ponferrada y su provincia por señor Fernando VI, viva, viva (…) (1746).

Con la Guerra de la Independencia, la resistencia berciana contra los napoleónicos no tardó en organizarse en juntas locales y con la formación de los Voluntarios de El Bierzo (1808). El marqués de La Romana autorizó la creación de los Tiradores de El Bierzo (1809), los cuales participaron en el cerco de Astorga (1810). Los regimientos bercianos tuvieron como bandera este llamado Pendón de Lanzas con la cruz de S. Andrés. 


Sabemos que en el año 1843, fecha de la proclamación de la reina Isabel II, de nuevo se utilizó el referido pendón en el ceremonial. En su recuperación histórica tuvo gran intervención Pedro Fernández de Matachana en 1954. El protagonismo del pendón se ha resaltado en las procesiones civiles y religiosas de Ponferrada. Incluso el romancero popular lo ha exaltado, “del antiguo arcón de sándalo sacaré el pendón de Lanzas, con la cruz de S. Andrés en los bordes estampada, que ondeará puesto en un mástil, a los vientos tremolada, por que vea Bonaparte que aquí hay mujeres de casta (…).

O Bierzo, outubro d 2018.
www.obierzoceibe.blogspot.com

http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es