jueves, agosto 12, 2010

DOCUMENTOS MEDIEVAIS NA LINGUA GALEGO-BERCIANA (1ª PARTE)


DOCUMENTOS MEDIEVAIS EN LINGUA GALEGO-BERCIANA (1ª parte),
Por Xabier Lago Mestre, do colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo.Principiamos eiquí unha serie de artigos que tratan de darmos a coñecer parte do noso patrimonio documental medieval do Bierzo. A meirande parte deles proveñen dos mosteiros da rexión, casos de Santo Andrés de Espiñareda, S. Pedro de Montes ou Sta. María de Carracedo entre outros. Problemática especial desta documentación é a lingua na que están escritos. Non será o obxectivo destes artigos discutir sobre se están escritos en galego-berciano ou en ástur-leonés. Ben sabemos da presenza nesta rexión berciana, no período medieval, deses dous idiomas, o cal empece facer unha delimitación clara entre eles a nivel lingüístico, territorial e incluso documental. Para nosoutros a documentación presentada está escrita en lingua galega, na súa variedade local berciana, aínda que poida ter influencias do ástur-leonés, por iso outros aplican aqueles outros conceptos de galego-leonés ou leonés occidental.


Un aspecto importante de salientarmos é que a lingua da documentación non coincide totalmente co idioma falado polos bercianos da época medieval. Queremos dicir que, no aspecto formal, os textos que temos hoxe están moi modificados polos escribáns, copistas e amanuenses xa que o devir secular sen dúbida provocou o deterioro dos documentos orixinais, e a posterior necesaria reforma. Pola outra banda, con respecto ao seu contido, a influencia culta dos escribáns, notarios e monxes que elaboraron os escritos, deixou a súa pegada nos textos medievais. A maioría do pobo berciano era iletrado, e a súa lingua galega era totalmente oral, mentres que os coñecedores da escritura, primeiro de base latina e despois castelán, tiñan en moitos casos grandes dificultades para converter a lingua romance galego-berciana dos labregos en idioma escrito segundo as normas cultas, fonéticas e gráficas da época.


Para entender a problemática anterior traemos a colación un texto do profesor Jesús García y García. “La lengua documentada no es la hablada en El Bierzo de aquella época. Se trata de una lengua medianamente cultura, formulista, como suele serlo siempre la lengua jurídica y notarial y mezclada a veces con vulgarismo sorprendentes procedentes del lugar de origen de los copistas o de los propios agentes del documento. Si las hablas actuales del Bierzo dan esa impresión de hibridismo y de falta de un sistema coherente, eso mismo se nota en esa documentación medieval berciana. Es cierto que algo similar se observa en la documentación castellana; pero en nuestra comarca destaca ya la lucha de los dos sistemas que discuten el territorio: el gallego y el leonés occidental, al que pronto se añadirá la influencia oficial castellana” (tirado de “La lengua de los documentos medievales en romance berciano”, en revista Estudios Bercianos, nº 12, xuño de 1990, páxina 101).


Venda dunha terra en Naraiola por 16 maravedís (do 4 de maio de 1332).


“Era de mil e tresentos e setenta años, quatro de mayo. Sepan quantos esta verta viren como eu Johan Alfonso, fillo de Alfonso Peres e de Marina Domingues que foron, e morador en Narayola, vendo a vos Duran Domingues e ssua muller Maria Martines, moradores en Narayola, e a toda vossa vos una tierra que eu hey que ias eno lugar que dicen o Vallado que ias su signo de Santa María de Narayola que ha por términos: primera parte términos de duas partes de Carraçedo e tercera parte términos de Pero Rodrigues e por lo camino antigo.


Et esta dita tierra asy como he determinada vos vendo con entradas e salidas e con todos sous dereytos e pertenencias por vosa livre e quita por jur de heredat para sempre iamays para vender e dar e doar e supinorar e concambiar por quanto rresçcebi de vos en preçio e en robraçion des e seys maravedís dela moneda del Rey Don Fernando, que ora corre da oyto soldos el maravedí: que fasen once dineros minos terçea de un dinero cada maravedí; los quales maravedís conozco e outorgo que reçesbi de vos de que me outorgo por entrego e ben pagado et rrenunçio la exepçion possier ou outre por mi en tiempo que sea que nin non valla nen sea oydo sobrello en uysio nen fora del.


Et obligome por mi en por todos meus benes ganados e por ganar, asy mobles como rrayses a von arredrar e defender e anparar e a vos fase ana esta dicta terra que vos vendo e todo tiempo de quien quier que uso la demandar ou enbargar ou contrariar por qual rrason quier sopena de los maravedís dela copla deboados.

Et se eu o dito Johan Alfonso ou algund da mia parte ou da estraña vos la quiser demandar aian la ira de Dios e la mia maldiçion e quanto demandar tanto doble en tal lugar o en mellor, e peyte mays a la vos del Rey mil maravedís de la bona moneda e la carta finque firme para todo tiempo.

Et todo quanto dereyto tena por qual rrason quier rrenunçioldo e partollo de mi o doullo a vos los sobredictos.


Et deste dia de oy endela por esta presente carta vos dou e vos entrego el jur e la posesión e la propiedad della, que la aiades e la entredes e la posiades e fagades della e en ella a toda vosa voontade avyda e a morte asy como fariades aver.


Et que reguey a Johan Ferrrandes, notario publico por el Rey en Carrasedo, que escrivise esta carta e que posese en ella sou nome e e sou signo. Testimonias que a esto foron personeros, Gonsalo Yañes, Iohan Guyllemes, moradores en Narayola, Alfonso Iohanes, morador en Outero de Naraña, e outas.

Et eu Iohan Alfonso escrivi esta carta e pus en ella meu signo (signo), en testimonio de verdat.
Johan Ferrandes (rubricado)”.

(Fonte. Arquivo Histórico Nacional, Sección Clero, Espinareda de la Vega (El Bierzo), carpeta 839, número 9. Tirado de Salvador de Moxo: “Campesinos hacendados leoneses en el siglo XIV”, en León Medieval, Doce estudios, Ponencias y comunicaciones. El Reino de León en la Edad Media (…), Colegio universitario de León, 1978).


Etiquetas: , , ,

0 Comments:

Publicar un comentario

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home