martes, diciembre 17, 2019

REFRANEIRO LABREGO DO BIERZO.


REFRANEIRO LABREGO DO BIERZO,
polo coletivo cultural Fala Ceibe do Bierzo.
falaceibe@yahoo.es

REFRANEIRO BERCIANO DE DECEMBRO.
“Santa Lucía (13 de decembro) saca da noite e mete no día”.
“Pola Santa Lucía mengua a noite e crece o día”.
“Teme máis á veciña, cá neve macelina”.
“Por S. Silvestre e Santa Coloma (31 de decembro), cando o mes de xaneiro asomaba”.
“Nadal o sualleiro, Pascuas o subeiro”
“San Silvestre (31 de decembro), co ano acabestre”REFRÁNS BERCIANOS DE XANEIRO.
“Sol madrugador de xaneiro, mete o can no palleiro”
“As berzas de xaneiro gustan a carneiro”.
“A neve de xaneiro, fai o pan no eido”.
“En xaneiro sete lobos no carreiro”.
“Polos Reis, os días coñeceredes”.
“Xaneiro xabreiro, febrero esmuriceiro, marzo airoso, abril chuvioso, sacan a maio florido e fermoso, San Xoán claro, Sanata Mariña dalle coa fouciña, agosto dalle co xostro, setembro come e vende”. 
“En xaneiro, non te separes do braseiro”.
“En xaneiro, de día ao sol e de serán ao braseiro”.
“Dende San Antón (17 de xaneiro), unha hora máis de sol”.
“En San Antón a galiña pon, e polas Candelas todas elas”.
“O sol de xaneiro, pouco duradeiro”.
“O polo de xaneiro a San Xoán é comedeiro”.
“As chuvias de xaneiro, traen ano de diñeiro” (a auga de inverno é boa para a seca do verán).
“Por S. Vicente, o inverso perde un cliente” (a friaxe provoca falecementos).
“Por S. Xulián (28 de xaneiro), garda o viño e garda pan”.
“Por S. Antón non hai néboas que cheguen ás dúas” (as néboas son só mañaneiras).


REFRANEIRO DE FEBREIRO.
“Durea a mala veciña, o que a neve en febreiriña” (nevaradas de longa duración).
“Febreiriño louco, un día pior que outro”.
“Febreiro merendeiro”.
“Se malo é xaneiro, pior é febreiro”.
“En febrero busca a sombra o can, en marzo o can e o amo” (pola calor que pica xa).
“Perdiz en febreiro, búscaa no xebreiro (lugar frío)”.
“En febreiro un rato ao sol e outro ao humero”.
“Anque a Candelaria (2 de febreiro) chore, que deixe de chorar, a metade de inverno está por pasar”.

“Vimos das Candelas e imos para o San Blas (3 de febrero), aproveitaros mociñas que festiñas non hai máis” (en Cuaresma non hai festas).

O Bierzo, decembro de 2019
www.instagram.com/bierzoxa

http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

martes, diciembre 10, 2019

A TELEVISIÓN GALEGA NON SE VE NO BIERZOO COLETIVO CULTURAL FALA CEIBE DO BIERZO
DENUNCIA QUE NO BIERZO NON VEMOS
A TELEVISIÓN PÚBLICA DE GALICIA.

O coletivo Fala Ceibe do Bierzo denuncia que a Televisión Pública de Galicia nos se ve desde fai semanas na rexión do Bierzo. Temos recibido numerosas queixas de televidentes de diferentes localidades en relación á falta de percepción do sinal dos canles da dita Televisión Pública veciña.

                Desde o coletivo Fala Ceibe dirixímonos ás administraciois públicas de Castela e León e Galicia, a saber, Junta de Castela e León, Xunta de Galicia, Cortes de Castela e León, Parlamento de Galicia, Procurador dol Común e Valedor do Pobo para que interveñan na resolución desta problemática visual e lingüística. Porque para normalizar a presenza visual do idioma galego na rexión berciana resulta fundamental a súa difusión através da Televisión Püblica de Galicia.

                Neste sentido, queremos lembrar á Xunta de Galicia que o seu ordenamento xurídico recoñoce o apoio lingüístico aos territorios exteriores. Así, a Lei de Normalización Lingüística de Galicia (1983) refírese a que o Gobierno Galego “fará uso do previsto no artigo 35 do Estatuto de Autonomía a fin de protexe-la lingua galega falada nos territorios limítrofes coa Comunidad Autónoma” (art. 21.2). Pola outra banda, a Junta de Castela e León ten a obriga de cumprir co mandato fixado no Estatuto de Autonomía, “gozará de respeito e proteción a lingua galega nos lugares en que habitualmente se utilice” (art. 5.3). Ámbalas dúas administraciois autonómicas deben colaborar para facilitar a percepción audiovisual do galego no Bierzo.


 POR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE JUNTA E XUNTA.

                Velaí que agardamos que a Xunta de Galicia tome a iniciativa política para garantir que os bercianos poidamos ver de novo a Televisión Pública de Galicia. Neste sentido, aproveitamos esta ocasión para demandar de novo a sinatura dun convenio de colaboración entre a Junta de Castela e León e maila Xunta de Galicia para facilitar a recepción das canles das televisiois e das radios de Galicia na rexión do Bierzo, cos medios económicos e técnicos axeitados e abondos.

                Lembramos que a Carta Europea de Linguas rexionais ou minoritarias, ratificado polo Reino de España en 2001, insta ás administraciois públicas a “adoptar as medidas axeitadas para que os medios de difusión programen emisiois nas linguas rexionais ou minoritarias” (art. 11, a, iii). Sen embargo, a TVCYL non emite nada na lingua galega para os ciudadaos galegofalantes de Sanabria e mailo Bierzo.


                Por iso para o mantemento do idioma galego no Bierzo resulta fundamental a recepción das canles de difusión da RTV Galega. A comunicación radiotelevisiva, en galego, entre os territorios veciños de Galicia, Eonavia, O Bierzo e maila Sanabria facilita a pervivencia da lingua minorizada común. Estes territorios sofren un aislamiento xeográfico e dependencias administrativas diferentes que dificultan as relaciois en galego. Velaí que as comunicaciois por radio, televisión e internet sexan imprescindibles para o mantemento da lingua galega que nos une culturalmente.

O Bierzo, decembro de 2019.
www.obierzoceibe.blogspot.comhttp://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

martes, diciembre 03, 2019

LA PROVINCIA DE EL BIERZO EN EL SIGLO XVIII.


LA PROVINCIA DE EL BIERZO EN EL SIGLO XVIII.
RELACIÓN DOCUMENTAL DESDE 1750.
por Javier Lago Mestre.

“Verdadero retrato, de la Milagrosa Imagen de la Madre e de Dios que en la villa de Ponferrada, venera por su patrona la provincia de el Bierzo, con el título de la Encina por haberse hallado esta imagen soberana en el hueco (…)”, (grabado de Manuel Sutil, 1750).

“D. Joaquin de Saura y Sarabia, corregidor, Justicia Mayor, Capitán de guerra de esta villa y jurisdicción, Superintendente general de la Real Hacienda de ella y su partido y juez subdelegado” (1752) (AGS, Catastro de Ensenada),

“A la primera pregunta: dijeron que esta población se llama El Azebo, Puerto de Foncebadon, por cuio título y nombre es conocido en esta provincia de el Bierzo” (septiembre de 1752) (Respuestas Generales, Catastro de Ensenada, portal Pares, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, El Acebo).

“A la primera pregunta de dicho ynterrogatorio dijeron que este pueblo se llama el lugar de Cavañas de el Portiel de Don Fernando por cuio nombre y título es conocido en  esta tierra y provincia (El Bierzo)” (1 febrero de 1753) (Respuestas Generales, Catastro de Ensenada, portal Archivos Españoles, PARES, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Cabañas Raras).

“A la primera pregunta, dixeron que esta villa se llama Carrazedo en el partido de el Vierzo” (marzo de 1753) (Respuestas Generales, Catastro de Ensenada, portal Archivos Españoles, PARES, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Carracedo).
Ponferrada reclamó el establecimiento de un cuartel en la villa, “en atención a que esta se dé su utilidad de todos los lugares de este partido y que esta Provincia no contribuie a su Majestad, con los anuales utensilios, como todas las demás provincias de que se compone este reino de León” (AHM. PONFERRADA, 1757).El censo fiscal de Ensenada (1759), dentro de la provincia de León, establece tres partidos: León, Ponferrada y Asturias. En el partido de Ponferrada no aparece la gobernación de la Cabrera (Vecindario de Ensenada, 1759, vol. IV, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Ministerio de Economía y Hacienda,).

REINADO DE CARLOS III (1759-1788).

“En la villa de Ponferrada, a 16 días del mes de julio de 1767, ante mi Escribano y testigos comparecio presente Manuel Prieto, de Oficio arriero, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza, en esta provincia del Bierzo y dijo: Que pasando por esta villa con sus caballerías cargadas de sardinas dejó una carga en casa de Vicente González, vecino de esta villa (…)”   (MARTÍNEZ ALVAREZ, Felipe, “Y porque así acontecio, así os parezca (…).

La Resolución de 28 de junio de 1768 extendió para el Principado de Asturias y la provincia de El Bierzo lo resuelto para los foros de Galicia en 1763. “No se haga novedad con los foreros del mencionado reino, ni del principado ni de la provincia del Vierzo, ni en otros algunos, como estaba resuelto en el año 1763, y que mantenido todo en posesión de los bienes aforados expresa la Real Resolución que S.M. se digne adoptar”. Además “Que los censos perpetuos que se huvieren fundado de pan, i vino, i otras cosas en el Reino de Galicia i de León, Marquesado de Villafranca i Provincia del Bierzo i Principado de Asturias se reduzcan a la razón de catorce mil mrs. El millar” (Tomo I De las leyes de Recopilación que contiene los libros primero, segundo, tercero, quarto y quinto, )

El monasterio de S. Pedro de Montes pide autorización real para la explotación del hierro en El Bierzo. La Corona concede tal concesión, “pueden edificar y fabricar a su costa, herrerías de metal de hierro en la provincia del Bierzo, sus montañas, confines y entradas del reino de Galicia y particularmente donde fuere más conveniente, junto a las orillas de las aguas de los rios Cabrera o Compludo y Carrocedo, y para sacar y hacer fierro (…)” (siglo XVIII) (J. D. RODRIGUEZ CUBERO, “La herreria de Linares”,  julio de 2018).

            En pleito por la devesa del Covachoin, entre el guarda de las dehesas, montes y rios del partido de Ponferrada y el concejo de Santalla, leemos que “en nombre del Concejo, Justicia, Regimiento y vecinos del Lugar de Santalla, Jurisdicción  de Coronatelo, en la Provincia del Vierzo, Reyno de Galicia (…)” (1769) (HIGUERA QUINDÓS, Mariano, “Santalla del Bierzo: Cronología de un Pleito” )

“Sr. Dn. Thomás López: Mui Sr. Mio: acompaña la nómina de las villas y lugares que comprende esta Provincia de el Vierzo, hoy Reino de León, aunque antiguamente lo fue de el de Galicia, sita entre los puertos de Fuenzevadón y Zebrero (…)” (Carta del corregidor de Ponferrada, 17 julio de 1770).

“D. Joachin de Canzelada Alvarez de Toledo, residente en este lugar de Carracedelo, dueño y vezino de el de Cortiguera le tienen puesto demanda ante ante los Señores de el Real y supremo Consejo de Castilla fundándola en accion de retracto y tanteo (…). Real Monasterio de nuestra Señora de Carracedo de esta probinzia de el Bierzo (…)” (15 de abril de 1770) (AHPL. Protocolos Notariales, 3283, en J.A. BALBOA DE PAZ, “Disputas juridiccionales y coflictividad social en Cortiguera (el Bierzo) en la Edad Moderna”,)

            En el pleito entre el señor de Cortiguera contra el concejo del mismo lugar (abril de 1770) leemos que “fundadores de el Real Monasterio de nuestra Señora de Carrazedo de esta probincia deel Bierzo” (J.A. BALBOA DE PAZ, “Disputas juridiccionales y coflictividad social en Cortiguera (el Bierzo) en la Edad Moderna”, rvta. ).

            El corregidor de Ponferrada escribe al “Sr. Don Thomas Lopez. Mui Sr. Mio: acompaña la nomina de las Villas y Lugares que comprende esta Provincia deel Vierzo, hoy Reino de León aunque antiguamente lo fue deel de Galicia, sita entre los puertos de Fuenzevadon y Zebrero y murada de los montes de Asturias y Galicia (…)” (17 de julio de 1770) (GARCIA GONZÁLEZ, Miguel José, El Bierzo a finales del siglo XVIII, IEB, ).Mapa de la jurisdicción de Viana del Bollo y sus contornos (1772) incluye la referencia a la “provincia de el Vierzo” (Biblioteca Nacional de España).

Desde la capital de León se pretende demandar dinero berciano para el mantenimiento de la catedral. Recordemos que la provincia berciana pertenecía al obispado de Astorga. Por eso las protestas locales, “demás lugares de su partido y sus vecinos sufran y toleren semejante agrabio contra la mente y la voluntad de su Majestad y en perjuicio de sus vasallos”, “demandaron alzar y levantar la imposición y lo tocante a esta dicha villa y su partido (…)”, “y se les está cobrando y ha cobrado dicho real en fanega de sal, en virtud de despachos del corregidor de dicha Intendencia de León” (AHM. PONFERRADA,1774).

La provincia de El Bierzo tenía que pagar por el mantenimiento de la Casa de Expósitos de León. Ponferrada quiere crear su propia Casa cuna y elabora un memorial, “pidiendo en el que en consideración a los perjuicios que expuso se experimentaban en la conducción de los niños expósitos de aquella Provincia a la Casa de Misericordia que en la ciudad de León” (1774). Al año siguiente Ponferrada consigue su propio centro asistencial.

TEXTOS DESDE EL AÑO 1775.

En 1775 la villa de Ponferrada presentó un Memorial sobre las razones para convertir su iglesia mayor en colegiata. “La mui noble, antigua, i leal villa de Ponferrada, capital de la provincia de el Vierzo, representada por D. Antonio Gutierrez Roson (…)“ (GONZÁLEZ GARCÍA, M. Angel, “Memorial de la villa de Ponferrada a su Magestad pretendiendo la creación i mutación de la iglesia de Nuestra Señora de  La Encina su patrona en colegiata”, ).

“El licenciado Bernardo del Castillo Alonso, en nombre del concejo y vecinos de Cabañas del Portiel de Don Fernando, y en virtud de su poder especial presento, juro y digo (…) don Pedro Valcarce Ponce de León de la villa de Cacabelos, provincia del Bierzo” (agosto de 1775) (GUERRA MALLO, Aquilino, Las Cabañas del Portiel de Don Fernando. )Antonio de Capmany y de Montpalau elaboró su “Diccionario geográfico universal que comprende la descripción de las cuatro partes del Mundo, de naciones, imperios, reynos, repúblicas” (1783). De la voz Bierzo escribe “pequeña Provincia de España en el obispado de Astorga, cuya capital es Ponferrada, y es parte del Antiguo Reyno de León”,).

“De resultas de una noche de lluvia tempestuosa y caliente que derritio las copiosas nieves que durante todo el invierno habian caido en las montañas del Zebrero, y otras que circundan la provincia del Bierzo, se originó tan furiosa avenida en la mañana de ayer que los rios Burbia y Valcarce que se unen a la salida de esta villa causaron tales inundaciones (…)” (7 de marzo de 1783) (GACETA DE MADRID, de 18 de marzo de 1783, ). 

“Camino de las Herrerias de Valcarced, de la Provincia del Vierzo, entre las grietas de un gran peñasco (…)” (QUER, Josph, Continación de la Flora española , 1784).

El corregidor de Ponferrada escribe al “Sr. Dn. Thomás López, Mui Señor mio. En respuesta a la de V.M. con fecha del 12 de corrte. Digo que haré quanto me sea posible para puntualizar una razón qe obrase las particularidades que Vmd me solizita para la conclusión del Mapa formado de esta Provª” (17 de octubre de 1785) (GARCIA GONZÁLEZ, Miguel José, El Bierzo a finales ).

El geógrafo Tomás López elaboró un mapa de El Bierzo (1786) en el que se indica “Mapa geográfico del partido de Ponferrada que suelen llamar regularmente Provincia del Vierzo. También comprehende la Gobernación de Cabrera y los Concejos de Laciana, Ribas del sil de arriba y de abaxo, siendo todos partes de la provincia de León (…)”.

En el valle de Valdueza también se referían a la provincia de El Bierzo (1786). “Fructuoso Gancedo, alcalde ordinario de la Quintería de San Pedro de Montes, en la provincia del Bierzo, partido de Ponferrada, dijo que al término del lugar de S. Adrián, de mi jurisdicción, el 26 de agosto de este año, sucedió que con ocasión de tener en el sitio del Bustillo, un prado Joseph de Oviedo, vecino de Villanueva de Valdueza (…)” (J.D. RODRÍGUEZ CUBERO, “Ganaderos y ganado en el abadengo de San Pedro de Montes (5). Palizas, insultos y tiros )

“En esta villa (Ponferrada) se venera la Patrona del Bierzo, Maria Santísima en una Imagen hallada en el hueco de una encina, de donde viene el título, y es tan sumamente milagrosa, que se ha levantado con los cultos de Patrona” (FLOREZ, E. España Sagrada, Madrid, 1787,).REINADO DE CARLOS IV (1788-1808).

            El censo fiscal de Floridablanca (1789) recoge el partido de Ponferrada, dentro de la provincia de León, con numerosas jurisdicciones, y también lugares de jurisdicción sobre si. (España dividida en provincias e intendencias, 1789, BOE, INAP, Madrid, 2001,).

            La Somoza de San Cosme se queja de su pobreza, en 1790, “pues le falta todo género de ynbdustria, a que no pueden aplicarse sus domiciliarios por la aridez y falencia de la tierra, que no pueden tener otro destino la maior parte de ella por sus cerros montañosos mas que a la producción de leñas para la lumbre (…); y los más dedichos domiciliarios se sostienen bajando a la provincia del Bierzo a la limosna de puerta en puerta en que se ejercitan mucha parte del año (…)” (BALBOA DE PAZ, J.A. “El Antiguo Régimen: La Economía”, Historia de El Bierzo).

            Prudencio Sandoval se refiere a “Andrés de Espinaredo, sito en la provincia del Bierzo” (“Historia de los Reyes de Castilla y León, 1551-1620, Madrid, 1792).

            En la obra “Don Quixote de la Cantabria” (Madrid, 1792) leemos “bercianos (segundo) dicen vienen a ser ya mediu gallegos” (PENSADO, José Luís, El gallego, Galicia y los gallegos a través de los tiempos, A Coruña, La Voz de Galicia, 1985, pág. 387)

Agustín Gaioso y Monroi, desde Bembibre, facilita información al “Sr. Dn. Thomas López. Mui Sr. Mio: Contestando a los deseos qe Vm. Manifestó en su carta de 28 de Marzo y 16 de abril desste año, deseando aiudar a sus buenas ideas, siguiendo el orden de su Ynterrogatorio, digo= Que esta Villa de Bembibre, qe es como una hermosa Antesala de la Provincia deel Vierzo, es del Reino de León y de el obispado de Astorga (…)” (3 de junio de 1797) (GARCIA GONZÁLEZ, Miguel José, El Bierzo a finales )

“Explicación del Mapa y noticias qe ennoblecen la Villa de Ponferrada, Capital de la Provincia del Vierzo, Obispado de Astorga, Reyno de León, distrito de la Chancillería de Valladolid, por el Sr. Dn. Jph Maria Romero, rexidor perpetuo (…)” (1 diciembre de 1797) ) (GARCIA GONZÁLEZ, Miguel José, El Bierzo a finales )

“Villafranca, llamada del Bierzo, por estar situada en esta Provincia y a la extremidad del reino de León por la parte que confina con el de Galicia y el Principado de Asturias, es villa cuyas armas son un Leon en campo raso, y pertenece al señorío del Excm. Sr. Marques de Villafranca, siendo la cabeza que da nombre a este estado” (31 de agosto de 1798) ) (GARCIA GONZÁLEZ, Miguel José, El Bierzo a finales del siglo XVIII, ).

“Los devotos que concurren al Santuario, y a los viajeros que transitan aquellos fragosos montes por el camino que comunica el Reyno de León con el de Galciia, y es el que por la Provincia del Vierzo y Valle de Valdeorras paso por las Hermitas a las tierras cercanas, a Orense, a Tuy” (CONTRERAS, Manuel, Historia del célebre Santuario de Nuestra Señora de las Hermitas, Salamanca, 1798, pág. 77).    
     
Estampa religiosa de Ponferrada. “V.R. de la milagrosa Imagen de la M de D., que en la villa de Ponferrada venera por su patrona la provincia de el Bierzo, con el tituo de la Encina, por haberse hallado esta Ymagen en el soberana en el hueco de el tronco de una Encina en el termino de dicha vilal. D. Diego Florez Osorio” (siglo XVIII).  

O BIERZO, DECEMBRO DE 2019.
WWW.INSTAGRAM.COM/BIERZOXA6
http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

Etiquetas: ,

martes, noviembre 19, 2019

PROVINCIA DE EL BIERZO EN SIGLO XVIII. DOCUMENTACIÓN.


LA PROVINCIA DE EL BIERZO EN EL SIGLO XVIII,
DOCUMENTOS DE LA PRIMERA MITAD DE LA CENTURIA.
por Javier Lago Mestre.


REINADO DE FELIPE V (1700-1746).

Texto referido al monasterio de S. Pedro de Montes y sus propiedades. “En el Marquesado de Villafranca, en tierra de Cabrera, en la Ribera de Urbia, en el partido de Baldeorras, en el condado de Riba de Avia, en la provincia del Bierzo, en tierra de la ciudad de Astorga (…)” (16 de enero de 1702) (RODRIGUEZ CUBERO, José Diego, “El abadendo de S. P. de Montes )

“Sepase como nos el prior y los rreligiosos del convento de Nuestra Señora de la Peña desta provincia del Vierzo, de la Sagrada Relixion de Santic Spiritus, in Xaxya, estando xuntos, y congregados en la sala capitular, llamados por campana tañida, para tratar de las cosas útiles y combenientes a nuestro convento (…)” (15 de febrero de 1711) (GONZÁLEZ NUÑEZ, Eugenio y MIELGO DOMINGUEZ, Celestino,… doc. 11).

“El concejo y vecinos del lugar de Cueto, en la provincia del Bierzo, estando juntos en el sitio acostumbrado y llamados y congregados a son de campana tañida, como lo tienen de uso y costumbre juntar para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de Dios y bien y utilidad de esta república, especialmente congregados (…)” (1724) (LAUREANO RUBIO, L.M. El sistema político concejil )TEXTOS DESDE EL AÑO 1725.  

En un documento sobre las rentas de S. Juan de la Mata (1734) se hace referencia a “situado en las alcavalas del vino de la vlla de Ponferrada, esta provincia del Vierzo, en recompensa de la jurisdccion que este Real colegio tenia de la villa de San Juan de la Mata” (BALBOA DE PAZ, J. Antonio, “Introducción a la Historia del Municipio de Arganza”,).

Libro de Juan Manuel de Contreras, cura de la parroquia de Santalla, se refiere “en la provincia del Bierzo”, (Principe de la historia del celebre santuario de Ntra. Sra. De las Hermitas, 1735),

“Y D. José Garcia vecino de esta villa (Ponferrada) y Adminsitrador de la renta de Salinas en el Real Alfolí de ella y, acuyo cargo ha estado la perecepción de los caudales de los de Villafranca, Bembibre y Puente de Domingo Flórez, comprendidos en la Provincia del Bierzo (…)” (19 julio de 1735) (MARTINEZ ALVAREZ, Felipe, “Y porque así aconteció, así os parezca )

El Concejo de S. Pedro de Olleros, en 1737, solicita permito para roturar el monte. “Por quanto no hostante lo calamitosos de los tiempos y que muchos de los lugares de la provincia de el Vierzo se allan notablemente deteriorados por la misericordia de Dios, a quien rendimos repetidas gracias, este nuestro se alla aumentado de crecido número de vecinos y caudales que corresponden a los que vivimos en esta tierra montañosa” (BALBOA DE PAZ, J.A. “El Antiguo Régimen: La población”, Historia de El Bierzo, T.8, Diario de León.)

“Con el papel de 16 de mayo de 1744 aparece un memorial de la villa de Ponferrada, capital de la Provincia del Vierzo, en el Reyno de León (…)”. (Cédula real de Carlos III, sobre exención de pago impuesto del hospicio de Astorga,).


Proclamación del nuevo rey Fernando VI (año 1746), en la plaza de las Eras de villa de Ponferrada, el alférez tremolando el estandarte dijo “Ponferrada, Ponferrada, Ponferrada y su provincia por D. Fernando VI, Viva, Viva, Viva” (SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, Pilar, Una villa del Barroco: Ponferrada en el siglo XVII, )

O BIERZO  NOVEMBRO DE 2019
WWW.INSTAGRAM.COM/BIERZOXA

http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

Etiquetas:

miércoles, noviembre 13, 2019

DOCUMENTACIÓN PROVINCIAL DE EL BIERZO, SIGLO XVII.


DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA 
SOBRE LA PROVINCIA DE EL BIERZO, 
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII, 
por Javier Lago Mestre.
falaceibe@yahoo.es

Estampa de la Virgen de la Peña del siglo XVII. “Salve Regina. Nuestra Señora de la Peña del Vierzo. En esta Santa Casa habitan los canónigos Regulares de la Orden de Sancti Spiritu de Roma ay Indulgencia plenaria todos los días del Año y Juvileo cada quinquenio. Es hospital de niños expósitos y peregrinos. Está sobre las Aguas del Sil. I es patrona de la Provincia de el Vierzo y sus montañas” (Santuario de la Peña de Congosto).

En el donativo fiscal para la Corona (1652), para sufragar las campañas militares en Cataluña, Portugal, Italia y Flandes, aparecen dos territorios en la provincia de León. Por una parte la montaña y tierras de León y por otra el partido de El Bierzo. Este último partido cuenta con la división en jurisdicciones señoriales, realengas y pueblos con jurisdicción propia (L. M. PEREZ RUBIO, El sistema político concejil en la provincia de León, Universidad de León,).

La villa de Ponferrada presenta reclamación fiscal ante las Cortes de Castilla (1657) para pedir una rebaja impositiva. Se demanda el mismo tratamiento fiscal para los territorios vecinos de León y Galicia. “Esta Comission haviendo reconocido que las caussas porque hiço esta gracia al Reyno de Galicia y demás lugares referidos de la provincia de Leon son los mismos que se vale la provincia de Ponferrada. Es de parecer se podría executar en ella y en los lugares de su partido (Ponferrada) lo mismo que está mandado se haga con el Reyno de Galicia y lugares de la provincia de León, pues en una y ora parte, concurren unas mismas causas (…)” (Actas de Cortes de Castilla. Cortes de Madrid, ).EL REINADO DE CARLOS II (1663-1700).

El viajero A. Jouvin, escribió “El viajero por Europa” (1672). “Hasta es preciso subir un poco para llegar a Ponferrada, y poco despues entramos en el reino de Galicia, puesto que dicen que ´Galicia es la huerta y Ponferada la puerta` (…) y a Villafranca, y a la salida pasmos un río para entrar en el reino de Galicia” (J. GARCIA MERCADAL, Viajes de extranjeros por España)

“Señor: Pedro Rodríguez Acebo, en nombre de la Justicia y Regimiento de la Merindad de San Cosmed de la Somoza, Provincia del Bierzo, Reyno de León, y en virtud de un poder que en debida forma presento, como mejor proceda de derecho ante V.M. parezco, y digo, que con el motivo de ser todos los vecinos de los Pueblos que la compone y sus naturales Hijos Dalgo Notorios” (1695) (GARCIA GONZÁLEZ, M. José, Severo Gómez Núñez. ). 


El ayuntamiento de Ponferrada debate sobre el problema del abastecimiento de carne  (octubre de 1695). “Por falta de pastos (comunales cercanos) es esta villa la que padece másgrave daño, por ser en donde tienen más alto precio las carnes que en toda la provincia del Bierzo, pues se precisan sus obligados a comprarlos de mercado a mercado cada semana” ” (SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, Pilar, Una villa del Barroco:)

O BIERZO NOVEMBRO DE 2019
www.instagram.com/bierzoxa

http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

REFRANEIRO DA REXIÓN DO BIERZO.


REFRANEIRO DA REXIÓN DO BIERZO
polo coletivo cultural Fala Ceibe do Bierzo.
falaceibe@yahoo.es

REFRAIS DO MES DE NOVEMBRO:

“O mes de novembro é o mes de tres irmaus: mocos, tos e friu nas maos”.
“Polos Santos, neve nos altos e por S. Andrés (30 de novembro) na porta a verás” (primeiro a neve chega ás montañas e logo baixa de altitude ata os pobos).
“Se queres fino allo, seméntao por San Martiño (11 de novembro)”.
“Por San Andrés corderiños tres, e en Navidá calquera os terá”.
“A misa e mailo cocho unha vez ao ano” (sinal de anticlericanismo).
“Por San Andrés, o viño novo feito é” (chegada do viño).
“Polo San Martiño (11 de novembro) faise o magosto con castañas asadas e viño ou mosto”.
“Ben boa vida pasa o porco e máis dorme no cortello”.
“O que non mata porquín non ten lacón nin toucín”.
“Cocho matado, inverno solucionado” (a matanza dá alimento para os seguintes meses).
“En martes, nin a túa filla cases, nin o gocho mates”.
“Por S. Martiño, mata o pobre o seu cochín, e polo S. Andrés o rico os tres” (o rico recada os bens dos pobres).
“Por S. Andrés hai porcos gordos que vender”.
“O que mata polos Santos, en verán come cantos” (a premura da matanza non é boa).
“Ditoso mes, que entra cos Santos i sae con Santo Andrés”.
“Alegría, alégrote que anda o rabo da porca no pote”.
“Polo San Andrés (30 de novembro) mata o teu porco como o teis”.
“Por Sta. Catalina (25 de novembro) mata ó teu cochín”.REFRANEIRO BERCIANO DE DECEMBRO.

“Santa Lucía (13 de decembro) saca da noite e mete no día”.
“Pola Santa Lucía mengua a noite e crece o día”.
“Teme máis á veciña, cá neve macelina”.
“Por S. Silvestre e Santa Coloma (31 de decembro), cando o mes de xaneiro asomaba”.
“Nadal o sualleiro, Pascuas o subeiro”

“San Silvestre (31 de decembro), co ano acabestre”

REFRANEIRO GALEGO-BERCIANO DOS ANIMAIS.
(Homenaxe ao falecido mestre xubilado Manuel Rodríguez y Rodríguez).
falaceibe@yahoo.es

SOBRE OS CANS, OS LOBOS E OS ZORROS.
“Burra de moitos, cómena os lobos”.
“Home que non bebe e can que non ladra, algo lles falta”.
“Corre máis un galgo de dous anos que un burro de vinte”.
“O can que máis ladra non é quen máis morde” (forza só de boca)
“Do lobo un pelo e aquel do medio”.
“O cura e mais o zorro, se perden a mañá, perden o día todo” (ámbolos dous ganduis).
“De onde menos se pensa pode saír un can” (sorpresa do imprevisíbel)
“Cando a zorra anda os grilos, mal para mai e mal pros fillos”
“Chámame can pero dame pan”.
“Morreo o can, acabouse a rabia”
“Non teñas can mentres non che sobre o pan”.
“O que trate con zorros que non pense en comer carne”.
“O que a can alleo lle dá pan, perde pan e perde can”
“En terra de lobos hai que oular como todos” (entre mala xente segue o exemplo).
“O zorro perderá a forza pero non as mañas”.SOBRE OS BÓVIDOS.
“Antes de ter becerro, hai que ter onde metelo”.
“Nin por boi nin por vaca te cases con María, a mañaca” (tara física).
“O que non ten bois, ou antes ou despois” (animais necesarios sempre)
En ruín gando pouco queda onde escoller”.
“Fillos e vacas só as que se poidan manter”.
“O boi vello, non lle cambies de pesebre” (a forza do costume)

SOBRE O XÉNERO OVINO E MAILO CAPRINO.
“Cabra de moitos, cómena os lobos”.
“Cada ovella paga coa súa pelexa”.
“O año manso, mama na súa mai e na allea”
“Home lermeiro, non é home nin carneiro”.
“A ovella que moito come,  pouco come”.
“Galo de xaneiro vale por carneiro”.
“Non compres a cabra coxa pensando que sanará, pois se a sana coxea, a coxa que fará?.
“A ovella que berra moito, bocado que perde”
“A muller e a cabra non nas ates con corda larga”
“Compañeiro de traballo, compañeiro de rebaño”
“O carneiro, co vicio, dá cos cornos no cu”
“A muller e a ovella, a noita na cortella”.


SOBRE O XÉNERO CABALAR.
“De mulleres, alguacís e burros vellos, non te fies moito”.
“Home casado, burro alquilado”.
“O amigo e o cabalo, non cánsalo”
“Onda canta un cura ou ornea un burro, sempre hai un peso duro”.
“Mentres haxa burros nunca faltará quen vaia a cabalo deles”
“O burro e o amigo non os cargues demasiado”
“En cabalo, mula ou muller convén saber escoller”.
“De burro pra baixo xa non hai cabalerías”
“En cabalos e en muller convén saber escoller”.
“De neno rei, de mozo capitán, de casado burro e de vello can”

SOBRE OS PEIXES.
“Os peixes e as troitas non se collen cas bragas enxoitas”
“Cazador ou troiteiro, nin meda nin palleiro”.

O BIERZO, NOVEMBRO DE 2019.
www.instagram.com/bierzoxa

http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

martes, noviembre 05, 2019

DOCUMENTACIÓN PROVINCIAL DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII


DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA SOBRE LA PROVINCIA DE EL BIERZO,
por Javier Lago Mestre.

TEXTOS DESDE EL AÑO DE 1650.

Estampa de la Virgen de la Peña del siglo XVII. “Salve Regina. Nuestra Señora de la Peña del Vierzo. En esta Santa Casa habitan los canónigos Regulares de la Orden de Sancti Spiritu de Roma ay Indulgencia plenaria todos los días del Año y Juvileo cada quinquenio. Es hospital de niños expósitos y peregrinos. Está sobre las Aguas del Sil. I es patrona de la Provincia de el Vierzo y sus montañas” (Santuario de la Peña de Congosto).

En el donativo fiscal para la Corona (1652), para sufragar las campañas militares en Cataluña, Portugal, Italia y Flandes, aparecen dos territorios en la provincia de León. Por una parte la montaña y tierras de León y por otra el partido de El Bierzo. Este último partido cuenta con la división en jurisdicciones señoriales, realengas y pueblos con jurisdicción propia (L. M. PEREZ RUBIO,

La villa de Ponferrada presenta reclamación fiscal ante las Cortes de Castilla (1657) para pedir una rebaja impositiva. Se demanda el mismo tratamiento fiscal para los territorios vecinos de León y Galicia. “Esta Comission haviendo reconocido que las caussas porque hiço esta gracia al Reyno de Galicia y demás lugares referidos de la provincia de Leon son los mismos que se vale la provincia de Ponferrada. Es de parecer se podría executar en ella y en los lugares de su partido (Ponferrada) lo mismo que está mandado se haga con el Reyno de Galicia y lugares de la provincia de León, pues en una y ora parte, concurren unas mismas causas (…)”.EL REINADO DE CARLOS II (1663-1700).

El viajero A. Jouvin, escribió “El viajero por Europa” (1672). “Hasta es preciso subir un poco para llegar a Ponferrada, y poco despues entramos en el reino de Galicia, puesto que dicen que ´Galicia es la huerta y Ponferada la puerta` (…) y a Villafranca, y a la salida pasmos un río para entrar en el reino de Galicia” (J. GARCIA MERCADAL.

“Señor: Pedro Rodríguez Acebo, en nombre de la Justicia y Regimiento de la Merindad de San Cosmed de la Somoza, Provincia del Bierzo, Reyno de León, y en virtud de un poder que en debida forma presento, como mejor proceda de derecho ante V.M. parezco, y digo, que con el motivo de ser todos los vecinos de los Pueblos que la compone y sus naturales Hijos Dalgo Notorios” (1695) (GARCIA GONZÁLEZ, M. José, ). 

El ayuntamiento de Ponferrada debate sobre el problema del abastecimiento de carne  (octubre de 1695). “Por falta de pastos (comunales cercanos) es esta villa la que padece másgrave daño, por ser en donde tienen más alto precio las carnes que en toda la provincia del Bierzo, pues se precisan sus obligados a comprarlos de mercado a mercado cada semana” ” (SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, Pilar, 

---------------------------------------------------------------------------------

REINADO DE FELIPE V (1700-1746).
.
Texto referido al monasterio de S. Pedro de Montes y sus propiedades. “En el Marquesado de Villafranca, en tierra de Cabrera, en la Ribera de Urbia, en el partido de Baldeorras, en el condado de Riba de Avia, en la provincia del Bierzo, en tierra de la ciudad de Astorga (…)” (16 de enero de 1702) (RODRIGUEZ CUBERO, José Diego,

“Sepase como nos el prior y los rreligiosos del convento de Nuestra Señora de la Peña desta provincia del Vierzo, de la Sagrada Relixion de Santic Spiritus, in Xaxya, estando xuntos, y congregados en la sala capitular, llamados por campana tañida, para tratar de las cosas útiles y combenientes a nuestro convento (…)” (15 de febrero de 1711) (GONZÁLEZ NUÑEZ, Eugenio

“El concejo y vecinos del lugar de Cueto, en la provincia del Bierzo, estando juntos en el sitio acostumbrado y llamados y congregados a son de campana tañida, como lo tienen de uso y costumbre juntar para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de Dios y bien y utilidad de esta república, especialmente congregados (…)” (1724) (LAUREANO RUBIO, L.M.)TEXTOS DESDE EL AÑO 1725.  

En un documento sobre las rentas de S. Juan de la Mata (1734) se hace referencia a “situado en las alcavalas del vino de la vlla de Ponferrada, esta provincia del Vierzo, en recompensa de la jurisdccion que este Real colegio tenia de la villa de San Juan de la Mata” (BALBOA DE PAZ, J. Antonio,

Libro de Juan Manuel de Contreras, cura de la parroquia de Santalla, se refiere “en la provincia del Bierzo”, (Principe de la historia del celebre santuario de Ntra. Sra. De las Hermitas, 1735),

“Y D. José Garcia vecino de esta villa (Ponferrada) y Adminsitrador de la renta de Salinas en el Real Alfolí de ella y, acuyo cargo ha estado la perecepción de los caudales de los de Villafranca, Bembibre y Puente de Domingo Flórez, comprendidos en la Provincia del Bierzo (…)” (19 julio de 1735) (MARTINEZ ALVAREZ, Felipe, 

El Concejo de S. Pedro de Olleros, en 1737, solicita permito para roturar el monte. “Por quanto no hostante lo calamitosos de los tiempos y que muchos de los lugares de la provincia de el Vierzo se allan notablemente deteriorados por la misericordia de Dios, a quien rendimos repetidas gracias, este nuestro se alla aumentado de crecido número de vecinos y caudales que corresponden a los que vivimos en esta tierra montañosa” (BALBOA DE PAZ, J.A. 

“Con el papel de 16 de mayo de 1744 aparece un memorial de la villa de Ponferrada, capital de la Provincia del Vierzo, en el Reyno de León (…)”. (Cédula real de Carlos III, sobre exención de pago impuesto del hospicio de Astorga, mayo de 1788).


Proclamación del nuevo rey Fernando VI (año 1746), en la plaza de las Eras de villa de Ponferrada, el alférez tremolando el estandarte dijo “Ponferrada, Ponferrada, Ponferrada y su provincia por D. Fernando VI, Viva, Viva, Viva” (SÁENZ DE TEJADA FERNÁNDEZ, 

O BIERZO, NOVEMBRO DE 2019. 

http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

miércoles, octubre 30, 2019

PROVINCIA DE EL BIERZO EN SIGLO XVII (DOCUMENTACIÓN).


DOCUMENTOS DEL SIGLO XVII 
CON REFERENCIAS A LA PROVINCIA DE EL BIERZO,
por Javier Lago Mestre.
falaceibe@yahoo.es

“Este es Santa María de Carracedo, sito en el Reino de León, en el obispado de Astorga, en la Provincia que llaman El Bierzo, entre Villafranca y Ponferrada, no lejos de Cacabelos (…)” (ANTONIO DE YEPES, Crónica General de la Orden de S. Benito, 1617).

EL REINADO DE FELIPE IV (1621-1665).

            En referencia a los caminos por la provincia de El Bierzo en 1627, “Un camino real que va por la cumbre de una sierra muy alta, es un camino congosto que cae a un gran despeñadero y es un de los más frecuentados que ay en toda la provincia del Bierzo para los comienzos del rreyno de Castilla a Galizia, por donde pasan carros cargados con pan, bino y otras mercaduria para ir a los mercados de Astorga, La Bañeza, Santa Marina del Rey, Bembibre y Ponferrada” (OLANO PASTOR, Manuel...), 
 
La Corona estableció, en 1631, el impuesto de la sal. Para su recaudación elaboró un vecindario por lugares de los correspondientes partidos. El partido de las Salinas del Principado de Asturias estaba formado por tres distritos: partido de Tierras del Bierzo, partido de Montañas de León y partido del Principado de Asturias. De nuevo El Bierzo aparece como territorio diferenciado de León. Como datos curiosos, La Cabrera, Foncebadón y Manjarín aparecen incluidos en el partido de El Bierzo (AGS, Inventario 24, leg. 1168, Censo de la sal, 1631)
El escritor Alonso Castrillo Solorzano, en 1632, incluyó en su obra la referencia a Cacabelos como perteneciente a Galicia. ”Yo comienzo mi historia con referime al origen de la nuestra, que, si bien me acuerdo, tuvo su patria en Galicia, en la villa de Cacabelos (…)” (La niña de los embustes. Teresa de Manzanares, Barcelona, 1632, capítulo primero).Lope de Vega sitúa su obra, ”El mejor alcalde, el rey” (1635), en El Bierzo. “Los nobles campos de Galicia, en cuyas montañas el Sil, llevar la falda codicia, podrían situarse cerca dee Ponferrada, si cabe, más al orienteí”, según Núria Roig Fisas y Bienvenido Morros (Lope de Vega...),

El Conde de Benavente frena el alistamiento, por parte de un regidor de León, para guerra de Portugal. “Hordeno y mando a la justicia y regimiento de la villa de Ponferrada y a las demás de la provincia del Bierço no consientan que se saque della (…) soldado ninguno ni contribuya con maravedís ningunos (…)”, (AHM.PONFERRADA. 13 de marzo de 1641).

Texto referido a la guerra con Portugal. “Por cuanto su Majestad me ha señalado para la defensa de las fronteras, los lugares del reino de León y los del Bierzo y que saque de ellos la gente que han ofrecido (…) Y porque los lugares del Bierzo, ofrecen servir con tres compañias de a caballo apra la ocasión presente (…)” (junio de 1642) (RODRIGUEZ CUBERO, J.D...)

Ante el miedo al ataque de los portugueses Ponferrada pide la defensa de su castillo. “Era notorio e intentaban ocupar el castillo de Ponferrada y su provincia por la poca defensa quetiene, porque rompiendo la raya de Portugal, por Castilla o por Galicia, como era cierto, lo intentan y están intentando y les será fácil tomar el Real castillo, atendiendo a que se ha hecho llamar rey de Portugal y el castillo de Ponferrada es la mayor fortaleza del reino de León en estaprovincia del Bierzo y el paso cierto para el reino de Galicia y los de Castilla  con que vienen a ocuparlo, de Flandes y otras partes” (septiembre de 1642) (RODRIGUEZ CUBERO, J.D...)


En el contexto de la guerra con Portugal. “Para levantar en esta provincia del Bierzo 100 soldados de a caballo bien montados” (febrero de 1643) (RODRIGUEZ CUBERO, J.D.

O BIERZO, OUTUBRO D 2019
WWW.OBIERZOCEIBE.BLOGSPOT.COM

http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es