miércoles, julio 21, 2010

O BIERZO CO DÍA DE GALIZA 2010.


O BIERZO CO DÍA DE GALIZA 2010.O Colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo, co gallo da celebración do 25 de xullo, diríxese a todas as institucióis, públicas e privadas, partidos políticos e asociaciois culturais, interesadas polo futuro do idioma galego nos 4 territorios periféricos (Navia-Eo, O Bierzo, As Portelas e Val do Elas). Neste caso @s bercian@s queremos informar sobre a nosa peculiar problemática lingüística, para así fomentar a toma de conciencia solidaria d@s galeg@s da Comunidade Autónoma de Galiza, e finalmente procurar a mobilización xeral de tod@s @s falantes, facendo causa común a prol da vindicación dos dereitos lingüísticos d@s bercian@s.

Todo isto vén a conto de que no mes de xullo ou agosto o Consello de Goberno da Junta de Castela e León vai aprobar o proxecto de reforma da chamada Lei da Comarca do Bierzo. Para comprender a súa importancia cómpre traermos a colación un chisco de historia xurídica recente. En 1991 as Cortes de Castela e León aprobaron a Lei da Comarca do Bierzo. Esta Lei concede un específico estatuto de autonomía de tipo comarcal. Ata o día de hoxe esta institución comarcal, con órganos de goberno propios, é a única existente como tal en Castela e León. Posteriormente, no ano 2007, as Cortes Xerais do Estado aprobaron a reforma do Estatuto de Autonomía de Castela e León. Esta Lei estatal fixo un recoñecemento peculiar para O Bierzo, “regulará la Comarca del Bierzo, teniendo en cuenta sus singularidades y su trayectoria institucional” (artígo 46.3).


O dito Estatuto de Autonomía de Castela e León protexe aínda máis a autonomía territorial do Bierzo, mediante Ley orgánica, así como as súas singularidades, mención implícita á lingua galega, que xa contaba co abeiro parcial deste Estatuto, “gozará de respeto y protección la lengua gallega en los lugares en que habitualmente se utilice” (artigo 5.3).


Agora @s bercian@s queremos que na vindeira reforma da Lei da Comarca do Bierzo as Cortes de Castela e León nos recoñezan máis autonomía territorial, fundamentada en novas competencias e mellor financiamento. Ademais, reclamamos que o idioma galego teña un recoñecemento expreso na dita Lei autonómica, e que se fomente o seu uso administrativo no seo do Consello Comarcal.


Con esta breve información queremos que @s galeg@s da Comunidade Autónoma veciña vaian tomando conciencia social da necesidade que @s bercian@s temos da súa axuda. Somos unha minoría cultural na Comunidade Autónoma de Castela e León, e contamos con poucas posibilidades de que os gobernantes nos concedan máis autonomía territorial e recoñezan os nosos dereitos lingüísticos. Así pois, cando sexa a xeira da vindicación pola mellor reforma da Lei da Comarca do Bierzo, agardamos ter o pleno apoio de Galiza. Por iso, cremos que “os tempos son chegados dos bardos das idades, que as nosas vaguidades cumprido fin terán (…). Os bos e xenerosos a nosa voz entenden, e con arroubo atenden o noso rouco son (…)”. Recuperemos entre tod@s o espírito loitador e solidario dos antigos irmandiños para que O Bierzo finalmente poida acadar máis autonomía.


O Bierzo, xullo de 2010.
www.obierzoceibe.blogspot.com
www.ciberirmandade.org/falaceive
Etiquetas: , , ,

2 Comments:

Anonymous Anónimo said...

¿Qué tiene que celebrar alguien de Almagarinos o de La Ribera de Folgoso en relación con Galicia?

Desde luego desde el BNG es que ya os pasais.

5:47 a. m.  
Anonymous Anónimo said...

q BNG ni que 8 cuartos... yo soy de ponferrada y me siento más que Gallega...
VIVA GALICIA Y EL BIERZO QUE SON LO MISMO!

11:50 a. m.  

Publicar un comentario

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home