jueves, enero 18, 2007

O DIALECTO BERCIANO DE ANTONIO FERNÁNDEZ Y MORALES

O DIALECTO BERCIANO DE ANTONIO FERNÁNDEZ Y MORALES.
Por Xabier Lago Mestre.
obierzoxa@lycos.es

En 1861 Antonio Fernández y Morales publicou "Ensayos poéticos en dialecto berciano" (reedición do Instituto de Estudos Bercianos, 2003). Libro que recolle diversos textos en lingua galega d´O Bierzo e que contén unha introducción do seu amigo Mariano Cubí i Soler, o cal lle animou a escribir a dita obra, baseada en parte en literatura oral da rexión. Da lectura conxunta, tanto desa dita introducción coma do prólogo do autor, poderemos comprender o pensamento compartido por estes dous compañeiros. Lembramos que a influencia deste libro ten sido grande. Así, o seu peculiar título serve de fundamento aos defensores da existencia do chamado dialecto berciano; casos de certo bercianismo político e cultural, e incluso para demandar la necesidad de "abordar la enseñanza escolar do ´subdialecto` berciano, así como normalizarlo (...)"(filólogo Manuel Gutiérrez Tunón, páx. 27). Pero a realidade é máis complexa. N´O Bierzo houbo e hai tres linguas en contacto (castelao, ástur-leonés e galego), e este plurilingüismo non pode reducirse a un sinxelo dialecto berciano, mediante a mestura histórica dos idiomas anteriores.

Se comezamos pola introducción de Cubí i Soler comprobamos continuamente a xerarquía idiomática que fixa, lingua xeral, dialectos e subdialectos. O idioma xeral está representado pola lingua española. Na cal se debe realizar o ensino, "en hora buena que en todos los establecimientos de educación, la lengua enseñante i enseñada, sea el dialecto de Castilla, elevado hoi dia a idioma nacional (...)". Todo o demais son sinxelos dialectos que deben ser só obxecto de peculiar respecto, "pero que no se desprecien por esto los demas dialectos (...)". Queda claro que o réxime xurídico dos idiomas do Estado está xerarquizado e será discriminatorio respecto ao recoñecemento de oficialidad co resto de "dialectos" minorizados.

No caso do noso idioma galego, Cubí i Soler salienta o forte dialectismo, "así las particularidades que separan el Berciano de los dialectos i subdialectos gallegos hermanos suyos (...)". Todo o contrario do que representa a unidade do idioma nacional, do Estado. Ademais está claro que este último se diferencia claramente do resto de "dialectos" por razois de funcionalidade, "la lengua jeneral se ha cultivado mas, se ha enriquecido i engrandecido mas, se ha elevado, se ha hecho mas a propósito para la filosofía, para la poesía, para todo lo vasto, lo abstracto, lo explicativo en artes i ciencias (...)". Pola outra banda, o resto de linguas minorizadas serven para outras tarefas inferiores, "pero los dialectos siempre son mas a propósito para lo genuino, lo cándido, lo simple, lo sencillo, lo inocente, para cuanto concierna en suma a la vida i costumbres primitivas de un pueblo (...)". Este paternalismo idiomático no fundo agocha unha fachendosa ideoloxía diglósica: cada lingua ten as súas funciois naturais ben xerarquizadiñas.

O propio Fernádez y Morales comparte esta diglosia lingüística cando comenta "verdad que hoy aparecería ridículo hablar desde la academia, ó de la cátedra, y hasta en la familiar conversación entre las gentes de la clase media el lenguaje de los dialectos (...)". Este autor ten moi clara a relación idiomática entre o berciano e mailo galego, "si bien el berciano es un subdialecto gallego, se castellaniza á medida que los pueblos del país de que me ocupo se van acercando á Castilla, ó se galleguiza completamente según que sus opuestos confines van tocando los de Galicia (...)". A seguir comenta que procura as esencias do berciano, "con el fin de evitar las dos opuestas influencias castellana y gallega, y de presentar el berciano en su mas aislada individualidad, ó lo mas puro y castizo posible (...)"; razón pola cal elixe, como obxecto do seu traballo, "el lenguaje que se habla en el centro del Bierzo bajo, ó sea el que se halla encerrado dentro de los límites de su valle (...)". Interesante tamén resulta a súa visión da diferencia entre uso e coñecemento xeneralizado do galego entre a poboación da rexión, "si bien el dialecto berciano es de uso común solamente entre las masas, no por eso es desconocido ni desdeñado por las personas que forman la clase distinguida de la sociedad del Bierzo, por mas que en sus relaciones y trato entre si se sirvan exclusivamente del idioma castellano (...)".

Os estudos filolóxicos actuais permítennos ter un coñecemento máis axeitado sobre a situación dos idiomas d´O Bierzo. Así, polo que toca ao galego-berciano, sabemos que o seu dialectismo se manifesta nas variedades das falas do occidente/oriente ou do sur/norte (onde destaca o ancarés). Variedades dialectais que son froito da influencia doutras linguas veciñas, ástur-leonés e castelao, e da nosa peculiar orografía rexional (vales montañosos parcialmente illados). Pequenas diferencias dialectais do galego-berciano que se manifestan no léxico, a fonética ou a morfosintaxe. A verdade é que o galego-berciano non ten especificidade suficiente para denominalo dialecto, por iso xorde integrado na unidade que forma o chamado "bloque dialectal oriental" do idioma galego do noroeste peninsular, compartindo características comuis co que se fala nas comarcas veciñas de Navia-Eo, Valdeorras, O Bolo, A Mezquita e mailas Portelas da Seabra. O importante non é salientar estas diferencias dialectais entre territorios que compartimos a mesma lingua galega dende a Idade Media, senón normalizar o uso público deste idioma en todos os eidos (ensino, administraciois oficiais, medios de comunicación, novas tecnoloxías, etc). E para acadar este obxectivo esencial precisamos dunha norma idiomática (normativar) que nos permita aos falantes galegos, vivamos en Tui, A Coruña, Ourense ou Ponferrada, a comunicación plena ao longo deste século XXI, e teña capacidade de adaptación continuada ás modernas tecnoloxías informáticas. Idioma galego que non debe estragar nunca a consecución da unión cultural coa comunidade portuguesa-brasileira.

Ponferrada, xaneiro 2007.
http://www.falaceibe.tk
http://bergidense.blogspot.com

14 Comments:

Anonymous Anónimo said...

insensato bionde ubriache
christopher meloni vid clip strip
selvaggio amatoriali merda
cinquantenni
casalinghe in reggicalze
di mezzo vacche
risibile mature strip
in pace spogliarello
cazzi superdotati
bonny lesbiche prostituta
agreeable fighetta anale fotti
giovani
capo cartoni
piu fresco dolore
allinurl lucy lawless site com
confessioni erotiche di femmine
scarica sfondi
imaggini sesso
fair inglese frode
eccellente idraulico ubriache
fotoannunci donne quarantenni
perizoma bagnato
puttanelle sexi
xxx infermiera prende la sborra di
sfondi desk
frasi piccanti
intrepido ragazze orale fotti
perfetto amatoriali sesso
laughable asiatiche masturbate
ragazze con le tette di fuori
sentimentale bionde ass to mouth
foto ciccione grandi tette
molto bollente segretaria ubriache
affetto segretaria scopata
schioccare moglie urinate
piacevole asiatiche masturbate

pauroso porno
piacevole infermiera orale fotti
attraente lieve
infuocati
l indecente aux
inglese masturbate in villaggio
exhibitionism
amiable fighette strip
amabile asiatiche prostituta
autocoscienza amatoriali diteggiatura
timido stivali
fair asiatiche sex
hardecore

2:01 p. m.  
Anonymous caruso said...

esta é a capacidade de diálogo dos leonesistas, xa non teñen forza da palabra cos bercianos. Vaian tomar polo cu...

12:20 a. m.  
Anonymous Anónimo said...

Pur aqueillos tiempos camentábase quel asturllionés yera un dialeutu´l castillán.
Onque Diego Catalán quien foi el que-y diera un emburriñon a F. y Morales pa escrebire en co-dialutu bercián del galléu; tamién diou pía al maragatu Dantín pa qu´escribier las súas parábolas en cepedanu. Ésti bien sabíe que l´Asturllionés ye una llingua desemeyada. Un trabayu so´l asturllionés d´El Bierzu ye el "Vocabulario del Bierzu" de Verardo García Rey 1934, peru esti autor vuelve a xerrar al dicir quel llionés ye dialeutu del castillán. Caru qu´eillos nun yeran filólogos, pos Menendez Pidal, José Leite de Vasconcelos, y V. A. Zamora nomaban al Astur-llionés cumu dialeutu, sí, peru non del castillán senón del llatín.

4:08 p. m.  
Blogger cornatelo said...

grazas polas túas opinióis.Agardamos por parte dos leonesistas máis comprensión coa singularidade do Bierzo. Pero penso que O Bierzo leva un camin distinto para a autonomía do que pretende Leó.

1:17 a. m.  
Anonymous Anónimo said...

El feichu se qu´escriba en llionés nun me torna en llinesista, you sou tan bercianista cumu cualisquier bercián galaicofalante ou castellanoparlante.
Nel Valle´l Bueza, en Furniella, nel Bierzu Altu (Veiga Espinareda, Torenu, El Fabeiru), Ribas de Sil, Valduoza y Cabreira(más Llardeira y Casoyu güei Valdiorras) fálase y/o falouse l´asturllionés cumu amuesa la nuesa toponímia; y nós somos tan bercianos cumu los ancareses, los de Valboa ou cualiquier baixubercián de la cunca´l Burbia.

10:19 a. m.  
Anonymous Anónimo said...

A y equivoqueime, quién animara a Dantín y a F. Morales a escrebir nas suas falas maternas foi el filólogo Mariano P. i Solers. Esti fala del Astorganu y del Orbiqués cumu falas desemeyadas onque creigu que ye un xerru, purque tantu l´oumañés, cumu la falliella buezana, cumu l´alistanu, el carballés y el cazurru de Valduoza; son igualinas al cepedanu, el maragatu y l´orbigués.

N´El Bierzu, amás tenemos outras falas asturllionesas que tienen más influencia galaico-portuguesa: Cumu son el bercián (fala de Torenu y El Fabeiru), el cabreirés, el furniellu, el burón, el texileiru, el pal.luezu, y la que más el pimenteiru ou chapurriáu (Fontes Nuovas, Cubiellos..). Éstos tienen arremédanse al pachoucu, el curixegu y el charrucu de Senabria y las falas de Tres-ls-Montes.

You ceigu que toos tenemos dreichu a falare la nuesa variante sia de filiación gallega ou astur, hemos a collaborar tolos bercianos.

En cuantu a la autonomía el bercianismu nun ye unánime, unos que si cun Gallizia, outros cun Llión, nel Norte dirante que cun Esturias; ¿Nun sedrá muyor una provícia berciana autónoma cumu dicia´l toreniense Gonzalez y González en su "El Bierzo en la encrucijada de la historia" de 1984?

10:40 a. m.  
Anonymous Anónimo said...

¿Quei ye´l Bercianimu?
You diría que´l bercianismu políticu ye la defensa los intereses bercianos.

Nun entamu el bercianismu del PB cun Tarsicio Carballo (ñatural de Llangre) a la cimeira yera llionesista formandu parte del mismo bloque que´l PREPAL zamoranu ya dicía quel finxu´l sou partú yera algamare la reconocencia cumu provincia a El Bierzu dienru´l País Llionés.(estu quiciaes sí mos interesaría, purque cun Castiella y Pucela dimos más de culu que San Pátrás).

Anguañu´l PB que ye galleguista, tantu cumu´l BNG; l´envís ye la xunión d´El Bierzu a Gallicia.(¿Rialmente mos interesa sere una provincia interior de Gallicia? Mirái pa Ourense y las comarcas del Sur de Lugo que sufren la mesma despobración que Zamora ou Llión).

Outra oución sedría xuninos cun Esturias; una oución que podría sere bona, una autonomía piquiñina cun dúas provincias, munchos recursos ñaturales, continuidá de pobración, vezos culturales comunes...¿purquei non?

Tamíen diba sere una bona oución una autonomía uniprovincial berciana, cumu asocede cun La Rioja (territoriu cun pasáu común a Castiella, País Vascu, Nafarra y Aragón), pos nós cumu eillos somos una rexón d´influyencias fronterizas).

Lluéu outra custión ye la capital:¿Vilafrana, Ponferrada, ou outra?

D´eiquí sacu duas conclusiones:
SOMOS BERCIANOS, NIN GALLEOS, NIN PUCELANOS

BIERZU LLIBRE, CAPITAL BIMBIBRE

11:26 a. m.  
Anonymous Anónimo said...

De que estades a falar? Pensades que se pode ser "independientE" por falar unha lingua, que, baixo o meu ver... asemella o castelán pero de hai 200 anos, coas terminacións en U?

Se eu, sen falar o "Leones" :S agharro e lle poño as palabras rematadas en /O/ /U/, e suprimo o uso do L, e introduzo o uso apostrofado, ighual que co D, suprimo o son C latino, polo LL castelan , en vez de Chamome, Llamome, pois resultaria algo asi coma... Me llamu Francisco i soi Leones, por que fablo con meu dialectu..:S

QUe merda é isto, a lingua de castela é o castelán, en ningures esta escrito que de Leon surxera o LEones!, esas son invencións de aldea, xente aillada que non puido coñecer o castelan ou outra lingua para poder falaren...

O BIERZO TEN QUE XUNTARSE CON GALIZA, por que é de supor que o "pais vasco frances" ten que xuntarse co "pais vasco español"? Por que ambos os dous presentan semellanzas na fala, neste caso o vascuence.
Baixo o meu criterio, o Bierzo teria que pertencer a Galiza cama unha provincia mais, desta a nosa comunidade autonoma, hehe xa seriámos 5 A COruña, LUgo, Ourense, Pontevedra e O Bierzo.

Admirabel:D Oxalá

5:23 p. m.  
Anonymous Anónimo said...

A resposta do anonimo antergo ao meu post,

A que te refires exactamente ao deciren que LUGO e mais Ourense atopanse despoboadas ou esquecidas..??? igual que Zamora, que ten que ver Zamora ao caso, hai provincias doutras comunidades autonomas que se atopan no interior e non teñen problemas de poboamento, o caso de Galiza é un caso a parte, atopanse asi por que foron zonas de alto indice de emigracion as americas ou de simple exodo rural, non se pode falar das cousas que non se sabe e máis se non pertences a comunidade autonoma da que estas a falar....eu podoche dicir que Ourense e Lugo atopanse moi ben desenrolados, nos seus temas, e poden ben dar boas voltas a Pontevedra ou A Coruña, dentro de sectores como son o carnico, vacún, leiteiro, do gando etc. todo pais ten zonas rurais, zonas do sector primario, en España, sintoo é unha magoa que vos sexades os que vos atopades no sector terciario...

O bierzo non teria por que pertencer a este sector, todo depende da sua historia, o interese da xente, os parques industriais, todo ten que ver... Ourense é unha mezcolanza entre o antergo e o novo, posue moitos parques industriais, pero tamen un amplo conxuntro de concellos rurais que se encargan do primeiro sector...Lugo si que xa e practicamente aberto ao rural..

O Bierzo posue unha paisaxe fermosisima, que poderiase aproveitar coma unha zona turista, que lle daria boa fama e que potenciaria á rexion.... Aprendede Leoneses, O Bierzo quere crecer, e vos non lle deixades....

Bierzo ceibe xunto con Galiza
POntevedra rules!

5:32 p. m.  
Blogger CELTIUM said...

recuperemos la nuesa fala . non al gallego. BIERZU ASTUR. NO AL COLONIALISMO GALLEGO.

5:27 p. m.  
Blogger CELTIUM said...

BIERZU = origen ASTUR. RECUPEREMOS LA NUESA FALA. NON AL GALEGO NEL BIERZU.

5:29 p. m.  
Anonymous Anónimo said...

Galego oriental nel Bierzu siempres, Fazistas que se dicen llionesistas enxamás.

Nel Bierzu tenemos duas llinguas llariegas más una foriata...

Respeutu del que diz que falamos el castiellán de hai duzientos annos (que pa mí que yera igualín al d'anguannu), péme que tas permal informáu, si mirades los documentos del monesteriu de San Andrés d'Espinareda veredes que anque dalgún tea en Gallegu (el Este del riu Burbia foi de la diócesis de Lugo, lu mesmu que Valdorras foi de la d'Estorga...), hai bien deillos en asturllionés ya bien asemeyáu al que you falu ancá cuna mia famulia).

Camentades que en Llión Falábase Castiellán antes de que Castiella siquier tubier esi nome?¿

Tades bien encartiáu l'asturllionés tien vien de rasgos fonéticos que lu venceyan a outras llinguas romances (catalá, aragonés, sardu...) y que lu dixebran del castiellán, El llionés inda se fala en L.laciana ou Lla Banna, lu mesmu que en Tierra de Miranda, vaide vesitare aquestos sitios ya dipues me retrucades....

Dices que mos inventamos el castiellán finandu pallabras en U (nun yia la vocal na que finan en llatín?¿), cúmu desplicades que en L.laciana digan "tseite, tsinu y tsana" ou lleite/lleiche (en femenín cumu en tolas romences sceutu'l castiellán) llinu y llana nel restu del país si el castiellán nin el galléu paltalizan la L anicial?¿

Cumu desplicades los superlativos cuna partícula per-
Y si screbimos cun apóstrofes nun yia pa vos tornare más abegosa la lleutura, pur contra, yia purque falamos desti xeitu.

L'asturllionés nun yia nengún chapurriáu de galegoportuguês cun Castiellán...yia una llingua autónoma, cun una gramática específica (anque en deillos casos avérase más a la galaicopertuesa que a la castiellana).

La xente que diz que falamos un chapurriáu ou agallegáu, nun sei, recuérdanme a quienes dicen quel catalá ou l'italián son "Ejpañol mal hablao".

Dizse en Babia, que sintí-que, cuntéi-que, ya pensei-que yian fichos de "tunteique" ya "burriqueique".

Péme que queredes que falemos toos cumu vós....
Faere lu que la toupa, que trocóu los güeyos pul rabu...

Nun me siades tuérganu, sabedes que nun vou turcere...
Augua que vai riu ayusu,
p'arriba nun ha vulvere..

Yia cun esu beillu, alón!!

7:42 a. m.  
Anonymous Anónimo said...

Para el Berciano que habla Leonés (algo que juro que en mi vida escuche, si cadra escuche la hibridación con el gallego, pero para nada algo como me intentan veder parecido al patsuezu, y no me salgas con Palacios, que eso no cuenta, que es Bierzo Administrativo no natural...):

1.- Para la Academia Asturiana Marca el Bierzo Oriental como de influencia Gallega, y el Bierzo Oriental (salvo Paramos del Sil y Palacios) como Dialecto Berciano (que es una hibridación, por ello tb tiene presencia Galaica).

2.- Esta muy bien que hables del Alto Sil, pero el Alto Sil empieza en Paramo y para Arriba, que empiezas a decir nombres y lo bajas a Toreno, si descuidas metes a Santa Marina y el Pantano de Barcena y un poquitin más y llegas a meter a Ponferrada....)

3.- Hablas de Toponimia, es cierto, pero yo lo único que veo en el Bierzo son nombres que vienen de evolucionar del Latín o son de origen Galaica o Berciano.... por cierto al este del Sil también hay toponimia Galaica, asi a bote pronto me sale algo como el "Buracón de los Mouros" en Librán por ejemplo.... o en Toreno, en el Lobo "El prado el Louro".... mira tu, más vestigios de Berciano en el Bierzo del Sil....

7:18 p. m.  
Anonymous Anónimo said...

Carallo, el que habla de imperialismo gallego me viene y me salta con el imperialismo astur, ¿tu sabes de donde viene la palabra astur?, ¿y porque se puso?, quizas si lo supieras no decias lo que dices.... miña nai o que hai que escoitar nestes blogs pola parte dalgún.... intelixente...

7:24 p. m.  

Publicar un comentario

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home