jueves, noviembre 19, 2020

TOPONIMIZAR O BIERZO OCIDENTAL.

 TOPONIMIZAR O BIERZO OCIDENTAL.

Por Javier Lago Mestre.

Os medios de comunicación dan todo o protagonismo á localidade segregacionista de Fuente de Oliva. Mais os bercianos galegofalantes do ocidental rexional sempre temos recoñecido Fonte de Oliva (coa pronuncia Fonte doliva). Un novo exemplo de oficialidade idiomática castelá que non respeita o billingüismo tradicional e histórico do Bierzo.

                Hai unha dinámica castelanizadora secular que se reflicte na supresión progresiva da toponimia berciana. Acontece o mesmo con outros moitos topónimos. Son os casos dos veciños Cantexeira, Vilariños, As Ferrarías, Soutelo, etc.  Curioso resulta o caso da aldea de A Lagoa, coñecido algún tempo como Laguna de Castilla, todo un exemplo expansionismo pollítico de Castela. Resulta lóxico demandar o mantemento dos artígos galegos en A Faba,  O Cebreiro, A Barosa, A Valouta, A Somoza, etc.

                Outras localidades menores relaciónanse cos vilares medievais que tiveron a súa orixe en pequenas explotaciois agrarias. Son os casos de Vilar de Corraes (coa pronuncia en Corrais),  Viladepaos, Vilamaior, Vilasinde, Vilafeile, Vilarbón e demais. Localidades que xamais tiveron a categoría de Villas castelás.                Non podemos entender o afán castelanizador de topónimos galegos como Vilaboa (con antigo mosteiro), Vilanova de Valboa, Ponte de Res (reguengo con Puente de Rey), Frieira (non Friera), Portela de Aguiar (xamais Aguilar), Perexe, Pobradura da Somoza (non Pobladura), Porcarizas (de porco berciano), Pieiros, Quilous, etc.

                 A nosa lingua galega do Bierzo está tamén presente na outra toponimia menor. Convén respeitar o val e mailo río Valcarce (non Valcarcer), a pena do Seo, as minas romanas da Leitosa, o Castro da Ventosa, Veigueliña etc. Velaí que a nosa orografía montañosa amosa portos, collados, serras, cordeis, coroas, etc. As explotacioes agrarias achegan agras, searas, bouzas, etc. Os espazos gandeiros con brañas, algueiras, cabanas, malladas, morteiras, etc. Son arboreos Teixeira, Noceda, Faixal de Busmaior, Soutogaioso, etc. As matoeiras teñen toixaes, carqueixaes, uceiros, etc.                A toponimia galega está nas terras do chan berciano. A devesa do Fabeiro foi obxeto de desputas históricas entre a vila de Ponferrada e o mosteiro de Carracedo. Na contorna da capital berciana temos documentados Fontesnovas, Compostela, Quintela, etc. Incluso o topónimo Ponferrada non foi castelanizado. Porque a toponimia galega pode chegar moi lonxe, como en Foncebadón, non leonesizado.

                Por todo o dito, convén tomar progresiva conciencia do bilingüismo histórico da rexión do Bierzo. Temos a obriga de conservan en bo estado esta herdanza cultural. Porque necesitamos un compromiso interxeracional para transmitir este patrimonio cultural de todos. Non respeitar os topónimos tradicionais en galego significa colaborar na súa eliminación. Fuxamos de argumentar diversas imposicioes alleas (oficiais, legais…) porque somos responsables de protexer a nosa toponimia como parte da nosa cultura singular berciana. 


O BIERZO, 19 NOVEMBRO DE 2020.

WWW.OBIERZOCEIBE.BLOGSPOT.COMhttp://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

sábado, noviembre 07, 2020

O NOSO REFRANEIRO DA REXIÓN BERCIANA.
O NOSO REFRANEIRO DA REXIÓN DO BIERZO,
polo coletivo cultural Fala Ceibe do Bierzo.
falaceibe@yahoo.es

REFRAIS DO MES DE SETEMBRO:
“Pasada a Encina (8 de setembro), o inverno xa está enriba”.
“San Miguel (29 de setembro), ponme a alma no peso do ben”.
“Pola Encina, augas mil”
“En setembro, sembra e cobre” (cóbrase pola venda de froitos e de novo sementeira).

REFRAIS BERCIANOS DO MES DE OUTUBRO:
“Por San Simón (28 de outubro) quita os bois do timón”.
“Xa chega san Simón co seu varalón (vento forte)”.
“Polo San Lucas (18 de outubro) mata o teu porco e baña a túa cuba”.
“Hasme vir á cava, e einche dar da barbada (parte do cerdo)”
“Polo San Simón (28 de outubro), quita os bois do timón na montaña, que na ribeira non”.REFRAIS DO MES DE NOVEMBRO:
“O mes de novembro é o mes de tres irmaus: mocos, tos e friu nas maos”.
“Polos Santos, neve nos altos e por S. Andrés (30 de novembro) na porta a verás” (primeiro a neve chega ás montañas e logo baixa de altitude ata os pobos).
“Se queres fino allo, seméntao por San Martiño (11 de novembro)”.
“Por San Andrés corderiños tres, e en Navidá calquera os terá”.
“A misa e mailo cocho unha vez ao ano” (sinal de anticlericanismo).
“Por San Andrés, o viño novo feito é” (chegada do viño).
“Polo San Martiño (11 de novembro) faise o magosto con castañas asadas e viño ou mosto”.
“Ben boa vida pasa o porco e máis dorme no cortello”.
“O que non mata porquín non ten lacón nin toucín”.
“Cocho matado, inverno solucionado” (a matanza dá alimento para os seguintes meses).
“En martes, nin a túa filla cases, nin o gocho mates”.
“Por S. Martiño, mata o pobre o seu cochín, e polo S. Andrés o rico os tres” (o rico recada os bens dos pobres).
“Por S. Andrés hai porcos gordos que vender”.
“O que mata polos Santos, en verán come cantos” (a premura da matanza non é boa).
“Ditoso mes, que entra cos Santos i sae con Santo Andrés”.
“Alegría, alégrote que anda o rabo da porca no pote”.
“Polo San Andrés (30 de novembro) mata o teu porco como o teis”.
“Por Sta. Catalina (25 de novembro) mata ó teu cochín”.REFRANEIRO BERCIANO DE DECEMBRO.
“Santa Lucía (13 de decembro) saca da noite e mete no día”.
“Pola Santa Lucía mengua a noite e crece o día”.
“Teme máis á veciña, cá neve macelina”.
“Por S. Silvestre e Santa Coloma (31 de decembro), cando o mes de xaneiro asomaba”.
“Nadal o sualleiro, Pascuas o subeiro”
“San Silvestre (31 de decembro), co ano acabestre”
O BIERZO, NOVEMBRO DE 2020.
WWW.OBIERZOCEIBE.BLOGSPOT.COM 
http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

viernes, octubre 02, 2020

LAS REPOBLACIONES BERCIANAS MEDIEVALES EN EL EXTERIOR.LAS REPOBLACIONES EXTERIORES DE EL BIERZO..

    por Javier LAGO MESTRE.

falaceibe@yahoo.es 

Los reyes emprendieron la repoblación medieval de la meseta castellana desde las tierras norteñas, casos de Galicia, El Bierzo, Asturias, Cantabria, etc. Las repoblaciones bercianas en el exterior determinan una clara conciencia colectiva por parte de los bercianos. El conde Gatón , hermano del rey Ordoño I, repobló El Bierzo y luego Astorga (852-853). Una sentencia de Alfonso III confirma posesiones del obispo de Astorga y hace referencia a “quando populus de Bergido cun illorum comité Gaton exierunt pro Astorica populare” (QUINTANA, P. El obispado de Astorga en los siglos IX y X, Astoga, 1968, pp. 33 y 34).

La toponimia actual nos recuerda parte de esas toponimias bercianas en el exterior. En León encontramos varias zonas repobladas. En la comarca del Páramo, s. Pedro de Bercianos y Bercianos del Páramo. En la comarca de Sahagún, Bercianos del Real Camino. En Zamora aparecen también repoblaciones bercianas en dos comarcas. En Bercianos de Vidriales, Bercianos de Valverde y Bercianos de Aliste.  En estas provincias de León y Zamora los repobladores bercianos aparecen junto a repoblaciones gallegas. En León, Villagallegos y Galleguillos de Campos, en Zamora Gallego del Campo y Gallegos del Río. Esto indica la diferenciación entre repobladores vecinos y la reafirmación de identidades colectivas diferentes entre bercianos y gallegos. 

La conciencia colectiva berciana, puesta de manifiesto en las repoblaciones bercianas, no aparece en el caso leonés. Razón por la cual no encontramos topónimos gentilicios leoneses. No parece que los hombres que en el siglo X habitaban entre la Cordillera Cantábrica y el Duero se llamasen a si mismos “leoneses”, como tampoco parece probable que los hombres de las comunidades de aldea entre la Cordillera Cantábrica y el Duero en los siglos IX y X se llamasen castellanos. (ESTEPA DIAZ, C. Castilla y León: Consideraciones sobre su historia. Los nombres, los territorios y el proceso histórico. Lección inaugural del curso académico 1987-1988, león, 1987, p. 11).

O BIERZO OUTUBRO DE 2020. 


http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

miércoles, septiembre 23, 2020

LA ORDENACIÓN TERRITORIAL EN LA EDAD MEDIA.LA ORDENACIÓN TERRITORIAL BERCIANA EN LA EDAD MEDIA, 

por Javier Lago Mestre.


En el siglo XIII, según Mercedes Durany, El Bierzo vuelve a tener ese carácter globalizador al convertirse en una nueva unidad territorial, una ´merindad` que incluye en su ámbito los honores y tenencias, los municipios con sus alfoces y los señorios de realengo. (DURANY CASTRILLO, Mercedes, La región del Bierzo en los siglos centrales de la Edad Media (1070-1250), USA-ULE, 1989). Hay un merino mayor de León y otro merino delegado en El Bierzo, merino mayor en toda tierra de León, Gonzalo Mouran, sou merino en Berezo Ruy Galvan (1253). (QUINTANA PRIETO, A. Tumbo Viejo de San Pedro de Montes…). Se reconocían pues varios distritos jerarquizados, León, El Bierzo, Valcarce, Ulver… Alvar Pelaiz, meyrino mayor del rey en terra de Leon, e da sua mao en Berizo Nunu Fernandez, tenente Valcarce, García Rodríguez (1270) (Cartulario de Carracedo… doc. 584). La Corona tiene merindades mayores y menores, a la vez que cede las antiguas tenencias a señores jurisdiccionales.

Con la unión de las Coronas de Castilla y León se refuerzan las instituciones centralizadas (ejército, hacienda, consejo real, etc). Para un mejor control judicial se establecen los merinos mayores (1230) y adelantamientos mayores (1258) en amplios territorios (León, Galicia, Castilla…), cuyos cargos fueron asignados a la alta nobleza (Osorios, Quiñones en León, García Valcarce en Galicia). La ejecución de esta justicia territorial real tuvo resistencias locales y señoriales. Alfonso XI concede la exención de los adelantados y merinos reales a Astorga (1345), y un informe ponferradino (año 1797) indica que la villa tenía privilegio real para que el merino mayor del reino de León no entrase en ella. (GARCÍA GONZÁLEZ, M.J. el Bierzo  a finales del siglo XVIII).  Las instituciones eclesiales procuran mantener su jurisdicción señorial fuera del ámbito de los oficiales reales. La catedral de Santiago consigue para Cacabelos y Trabadelo beneficios fiscales y judiciales, prohibe al merino mayor de León, demandar pechos a los de Cacabelos (1238). (JULAR PÉREZ-ALFARO, Cristina, Los adelantamientos y Merinos Mayores de León, (siglos XIII-XV),. Alfonso X mandó al adelantado de León y al merino de Galicia que respeten los privilegios del monasterio de Carracedo (1258). (Cartulario de Sta. Mª de Carracedo (992-1500), vol. 2, IEB, 1999, doc. 521). Por su parte, Alfonso XI concede privilegios al monasterio de Espinareda y manda a sus merinos, tanto de León como de Galicia, Iohan Alvarez Osorio mio merino mayor en (León), e a Garçia Rodriguez de Valcarcel mio merino mayor en Galliçia, que amparen a la abadía, que el abat los llamar para complir esto que y mando, que vayan con el (1317). (Documentación medieval del monasterio de San Andrés de Espinareda… doc. 79). La cercanía territorial entre ambos adelantados, de Galicia y León, permite a la Corona recurrir a ambos en la región de El Bierzo.

Por la aplicación de la justicia real los adelantados tenían derecho a cobrar los yantares, los cuales se exigían en las tierras de realengo y señorío salvo exenciones. El monasterio de Espinareda reclama su derecho de exención y pleitea para defenderse. La sentencia real le es favorable y determina quel dicho adelantado nin el merino non deven entar en los cobtos e lugares del dicho Monesterio a faser justiçia, nin debe levar jantar alguna del dicho Monesterio de los cotos e lugares del (1398). (Documentación medieval del Monasterio de San Andrés de Vega de Espinareda…). Estas comentadas exenciones monasticas y urbanas son manifestaciones de sus alianzas políticas estratégicas con la Corona.

O BIERZO, SETEMBRO DE 2020.

WWW.OBIERZOCEIBE.BLOGSPOT.COM


http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

viernes, septiembre 18, 2020

LA PROVINCIA MEDIEVAL DE EL BIERZO.

LA PROVINCIA MEDIEVAL DE EL BIERZO.
popor Javier Lago Mestre. 

            En la Edad Media la Corona es la titular de un poder soberano. Este poder se basa en un relato ideológico del que se deriva un ordenamiento jurídico feudal que propugna la jerarquización institucional (Corona, Curia, Cortes, señoríos, concejos…), la dependencia social (vasallos, solariegos…), y la desigualdad económica de base estamental.  

2.1. ORDENACION TERRITORIAL REAL.

Los poderes institucionales de la Edad Media procuran ordenar sus territorios según sus intereses públicos y privados. Para conseguirlo ejecutaron diversos procesos de institucionalización territorial que consistieron en la delimitación de amplios territorios (condados, provincia…), centros de poder (castillos, monasterios… ), la división en distritos fiscales internos (tenencias, alfoces…), los poblamientos (repoblaciones), etc.

En la época de la Tebaida berciana (siglo VII), El Bierzo aparece vinculado a la  provincia de Gallaecia. S. Valerio, en su obra Vita Fructuosi, se refiere a El Bierzo, Inter Bergidensis territorii et Galleciae provintie confinibus aedificavit monasterium Visuniensem. (SUÁREZ, A. La Vita Fuctuosi en un codice isidoriano del siglo XII, en El monacato de la Diocesis de Astorga durante la Edad Media, Actas del Congreso, León, 1995, ). Para J. Balboa de Paz, el concepto medieval de territorio tiene implicaciones institucionales, con el término territorium, en la época visigoda, se alude a una unidad políticoadministrativa integrada dentro de una provincia, al mando de un comes, que tiene atribuciones fiscales, políticas y militares. (BALBOA DE PAZ, J.A. “Castro Ventosa en la Edad Media”, en Jornadas sobre Castro Ventosa, ).   

En los siglos posteriores, la denominación que más se aplica a la ordenación espacial de El Bierzo es la de territorio. Así acontece con una donación de Ordoño I al monasterio de Samos, villas in territorio Bergido, vocabulo Viogio, ecclesia vocabulo sancti Iohannis et sancti Stephan (…) villa in locum Naragie (857). (LUCAS ALVAREZ, M. Tumbo de s. Julián de Samos (VII-XII), Santiago de Compostela, 1986, ). Habeo in territorio bergidense, ripa rivulo Cua et Naraiola (1023) (LUCAS ALVAREZ, M. Tumbo de s. Julián de Samos (VII-XII), Santiago de Compostela, 1986, ).

El reconocimiento diferenciado de El Bierzo se produce mediante su delimitación territorial. Territorio Bergido et ripe rivulo Boeze… in terris foris montanis, ripa amne Orbici (RUÍZ ASENCIO, J.M. Colección documental de la Catedral de León (775-1230), t. III (986-1031), León, 1987, nº 581). Sive in provincia Gallecie, sive in Bergido, sive in terras de foris, vel ubicunque in parte regni nostri (929). (La documentación del Tumbo A de la Catedral de Santiago de Compostela, León, 1997, nº 20). Cubillos del Sil aparece foris montes, in valle de Berizo (1096). (GARCÍA LARRAGUETA, S. Colección de documentos de la Catedral de Oviedo, Oviedo, 1962, ). De esta documentación se deduce ese reconocimiento territorial específico para El Bierzo respecto a los reinos de Asturias y Galicia por mor de la delimitación montañosa.En el siglo XI El Bierzo también aparece con la denominación territorial de provincia. En el Tumbo Negro de Astorga encontramos un pleito del monasterio de s. Cosme y s. Damian de Burbia, se litigó ante Pelayo Ziriz, que era juez en aquella provincia (1057). (QUINTANA PRIETO, A. Crisis de la iglesia astorgana en el siglo XI, Astorga, 1971,). Unos años después es el monasterio de s. Xulián de Samos quien reconoce la provincia berciana, in provincia Bergido Villela cum omni adiunctione sua, et Andinas, ripa fluvii Sile media (1078). (LUCAS ALVAREZ, M. Tumbo de s. Julián de Samos (VII-XII), Santiago de Compostela, 1986, ). Estas escasas citas provinciales son ejemplos de reconocimientos territorial e institucional de El Bierzo.

A nivel institucional la historiadora Margarita Torres ha estudiado la evolución del llamado condado del Bierzo. Sabemos de la presencia del conde Gatón (año 850), después el condado aparece vinculado con la familia Beni Gómez (fines siglo X principios s. XI). Con el rey Alfonso VI se produce una “desvinculación territorial de la nobleza” (1037-1126), y el condado berciano se relaciona ahora con el linaje de los Flaínez-Froilaz que consolidan su poderío con los sucesivos reinados. La Corona cede el gobierno territorial (prestimonio) a magnates o caballeros. El Bierzo tiene un reconocimiento territorial (denominación y delimitación montañosa) e institucional como circunscripción político-administrativa (tenencia, merindad…) donde se ejercen funciones militares, fiscales y judiciales. (TORRES SEVILLA, M. Linajes nobiliarios en León y Castillas (siglos IX-XIII), JCYL, 1999, ).

La ordenación territorial interna del condado de El Bierzo aparece dividida en mandaciones menores, casos de Boeza, Ulver, Aguiar, Ancares, Valcarce, Cabrera, Losada y Ribera, además de otras tenencias locales (Vilafranca, Ponferrada, Bembibre, Vilaboa…). (DURANY CASTRILLO, Mercedes, La región del Bierzo en los siglos centrales de la Edad Media (1070-1250), USA-ULE, 1989, ). Las tenencias comarcales tenían sus respectivos alfoces y castillos (Fresnedelo, Cornatelo, Penaramiro, Penabelosa, Aguiar…). Los tenentes administraban sus alfoces con la ayuda de oficiales (villicos, mayordomos o sayones). Las tenencias bercianas pueden aparecer vinculadas con otras foráneas, comite Alfonso tenente Bergidum et Iorres, de manu ejus Roderiro Petri tenente Ulver (1182). (Tumbo Viejo de s. Pedro de Montes,). Y los concejos pueden ser titulares de tenencias….. 

O BIERZO, SETEMBRO DE 2020
 http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

miércoles, septiembre 16, 2020

PROPOSTAS DE COLABORACIÓN ENTRE OS COLETIVOS AQ E FALA CEIBE DO BIERZO.PROPOSTAS DE COLABORACIÓN

REIVINDICATIVA NO ANO 2021

 ENTRE AQ Y FALA CEIBE.

falaceibe@yahoo.es

De cara á celebración dos aniversarios provincialistas do ano 2021 o coletivo cultural Fala Ceibe do Bierzo propón ao coletivo AQ a realización de atividades reivindicativas. Ámbolos dous coletivos comprométense a respeitar as liñas reclamativas que queden fóra da reivindicación compartida.

1.       O coletivo Fala Ceibe cede ao coletivo AQ a vocería (portavocia) dos comunicados conxuntos e a presentazón dos actos públicos a realizar. O coletivo AQ terá sempre o protagonismo informativo.

2.       Celebración de faladoiros de debate, con periodicidade mensual, a realizar nalgún bar interesado, no que se debata sobre diversos temas. Algúns destes poden ser: linguas do Bierzo (maio 2021), revoltas históricas como as irmandiñas e comuneros (abril 2021), relaciois Galiza e O Bierzo (xullo de 2021), territorialidade, provincialismo, etc. 

3.       Conferencias sobre provincialismo histórico do Bierzo, con carácter trimestral, a celebrar na Casa da Cultura do concello de Ponferrada.

4.       Presentación de mociois municipais nos concellos do Bierzo a prol da celebración de actos de recoñecemento do provincialismo berciano no 2021.

5.       Celebración dun concurso escolar que se refira á realización de fotos e debuxos sobre a bandeira berciana e ensaios breves sobre o provincialismo berciano.

6.       Divulgación da bandeira berciana polas redes sociais e agasallos de pegatinas entre os bercianos e mailas bercianas.7.       Rota ciclista popular entre Ponferrada e Vilafranca (en primavera) para unir ás dúas vilas que desputaron pola capitalidade provincial no Trienio liberal.

8.       Elaboración de pancartas alusivas ao provincialismo berciano que se colocarán polas localidades da rexión do Bierzo. Pancartas que se divulgarán pola internete.

9.       Participación no Día da Patria Galega, en Compostela, o domingo 25 de xullo de 2021.

10.   Intercambio de información dixital polas redes sociais (fotos, textos históricos, artigos, etc) entre os dous coletivos.

11.   Presentación da reforma da Lei da Comarca do Bierzo para reforzar a autonomía política desta institución.

12.   Apoio á presentación da Ley de linguas de Castela e León ante as Cortes de CeL.

13.   Elaboración de pintadas e grafitis que divulguen o provincialismo berciano polas localidades da nosa rexión.

 

O Bierzo, setembro de 2021.

www.obierzoceibe.blogspot.com 
http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

martes, septiembre 01, 2020

LOS GRANDES TOPÓNIMOS TERRITORIALES DE EL BIERZO.LOS GRANDES TOPÓNIMOS TERRITORIALES DE EL BIERZO.

por Javier Lago Mestre.

El Bierzo es una región natural formada por una gran diversidad de comarcas y valles. Además, nuestra región presenta varias lenguas en contacto. En el occidente el gallego, en el oriente el leonés. Por su parte, el castellano llegó desde tierras meseteñas por imposición  de los poderes institucionales foráneos (Corona, Estado…). Estas dinámicas histórica, geográfica, cultural y política han condicionado la toponimia de El Bierzo.

                Así por ejemplo, hay topónimos compartidos por varias lenguas. Como ejemplo, Foncebadón para gallegos y bercianos y Fuencebadón en leonés, o Fornela/Forniella. Topónimos medievales como Oza o Berizo, de influencia gallega, han evolucionado a la digtongación leonesa en Valdueza y Bierzo. La imposición castellana en la toponimia se aprecia en Balboa, Valcarcel, Cornatel o Laguna de Castilla, perdiendo sus etimológicos Valboa, Valcarce, Cornatelo y Lagúa. 

                Pero en esta ocasión queremos prestar más atención a los grandes topónimos territoriales. Comenzamos por El Bierzo que en un principio se restringía a un pequeño territorio situado en el centro de la cuenca del Sil. Nos referimos a los límites del antiguo arciprestazgo eclesiástico de El Bierzo que se extendía por Arganza, Carracedelo y Cubillos. Otros arciprestazgos vecinos fueron los de Boeza, Ribas del Sil, Cabrera (Alta), ribera de Losada (Cabrera Baja) y ribera de Urbía (Cornatelo, Valdueza y Meruelo).                El topónimo Bierzo evolucionó al referirse a amplios territorios, los medievales Bergido, Berizo y Bierzo que representan un condado, una provincia (siglo XI) y una merindad (siglo XIII). Posteriormente, aparecen la sacada fiscal de El Bierzo (siglo XIV) y la provincia de El Bierzo (1486) con los Reyes Católicos, bajo el mando del corregidor de Ponferrada. Esta provincia se perpetuó a los largo de toda la Edad Moderna y creo la conciencia colectiva provincialista berciana. Y no podemos olvidar la provincia de Villafranca durante el Trienio liberal (1820-1823).

                Otro curioso topónimo es Ancares. Fue inicialmente un valle, conocido como Real Valle de Ancares en la Edad Moderna. Hoy el topónimo ha evolucionado a Os Ancares y abarca amplios territorios vecinos de El Bierzo y Galicia. Incluso desde León intentan apropiarse del topónimo con la referencia a Los Ancares leoneses, cuando su denominación correcta debería ser Ancares bercianos. Pero estos ejemplos no son los únicos de la evolución del topónimo Ancares. Recordamos que existió la vereda de Ancares que coincidía territorialmente con el arciprestazgo de Ribas del Sil, éste dependiente del obispado de Oviedo.  Las veredas eran distritos territoriales ordenados para transmitir las órdenes reales. En la provincia de El Bierzo existieron 6 veredas, a saber, de Ancares, Galicia, Bembibre, Ponferrada, Puente y Castilla. Estos cambios toponímicos han supuesto que la comarca dos Ancares lucenses en Galicia  sustituya a la antigua tierra de Cervantes. Y la reserva de la biosfera de Los Ancares bercianos se extiende por A Somoza y valles de Ancares y Fornela.

                Otros topónimos que han evolucionado son los antiguos concejos generales de Ribas del Sil que pasaron a ser los municipios liberales de Páramo y Palacios del Sil. Por cierto, ahora los dos municipios están integrados democráticamente en el Consejo comarcal de El Bierzo. Esto es un ejemplo de su vinculación política e institucional con El Bierzo. Por su parte, la comarca natural de Laciana no consigue su unidad territorial sin Palacios y Páramo.                La provincia de El Bierzo perdió la jurisdicción de Lucillo, en La Somoza maragata, que aparecía en los censos fiscales de la Edad Moderna. Y la merindad de Aguiar también quedó dividida en dos, al sustraerse los territorios del norte de Valdeorras, el conocido como marquesado. Una pena que no se haya hecho uso de la posibilidad legal de crear una mancomunidad en este territorio colindante, entre los concellos de Valdeorras y bercianos vecinos.

                El Bierzo es un caso único en la formación de vínculos institucionales, antes con las provincias históricas y ahora con la Comarca. Solo hay que ver los fracasos en los territorios vecinos. Son los casos de Laciana y Valdeorras que no ha conseguido ni la comarca ni la mancomunidad intermunicipal. Por eso, el ejemplo a seguir por ellos es El Bierzo que les ofrece la integración en una institución política y territorial consolidada. Además, El Bierzo representa una marca territorial y económica de reconocido prestigio español e internacional.

O Bierzo, setembro de 2020.


http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

Etiquetas: , , , , , , , ,

lunes, agosto 31, 2020

FUNDAMENTOS TERRITORIALES DE LA REIVINDICACIÓN BERCIANISTA.FUNDAMENTOS DE LA REIVINDICACIÓN

TERRITORIAL DE EL BIERZO.

Colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo.

HECHOS DIFERENCIALES DE EL BIERZO.

1.       GEOGRÁFICOS. El Bierzo es una región que forma parte de la cuenca hidrográfica del Sil Este. El Bierzo está formado por diversas comarcas y valles (Boeza, La Cabreira Baja, Ancares, Valdueza, etc). Este amplio territorio se caracteriza también por su delimitación montañosa, aislamiento geográfico y alejamiento de otros centros urbanos de poder. La región de El Bierzo tiene un fuerte poder de influencia (comercial, sanitaria, educativa, etc) sobre comarcas vecinas (Valdeorras, Laciana,  Cervantes…). El Bierzo representa una marca de calidad económica y prestigio territorial que incentivará la agregación de zonas vecinas (Laciana, La Cabreira…), como ya aconteció con Páramo, Palacios y Benuza. Esta dicha marca de calidad territorial de El Bierzo no puede ser sustituida por otra, como puede ser la de región Sileste, para satisfacer la integración futura de Laciana o Valdeorras. La capitalidad ponferradina representa un potencial urbano (demográfico, sectores industrial y servicios) que compite con otros centros urbanos foráneos.

2.       HISTÓRICOS. La dinámica institucional histórica de El Bierzo viene representada por el condado, provincia moderna (desde 1486 a 1833), provincia de Villafranca (Trienio liberal) y la Comarca actual. Estas instituciones históricas son fundamento de la reivindicación berciana, porque representan una trayectoria institucional que debe ser respetada por las negociaciones políticas descentralizadora futuras. No se puede pasar por alto la presencia de concejos rurales, con mayor antigüedad que los ayuntamientos del siglo XIX. Los dichos concejos son instituciones históricas de El Bierzo y son fundamento de la democracia rural.

3.       BERCIANISMO SOCIAL. La reivindicación política berciana es secular, casos de las demandas provincialistas del siglo XIX o de la Transición democrática (desde 1975),y ha continuado en el siglo XXI con las demandas descentralizadores en la Comarca de El Bierzo. La conciencia bercianista se plama también en las encuestas sociológicas (nulo leonesismo y castellanismo), la existencia de sucesivos partidos bercianistas, etc.

4.       CULTURALES. Desde la Edad Media existen en El Bierzo tres lenguas, castellano, gallego y leonés. La comunidad galegofalante destaca por su capacidad reivindicativa de derechos lingüísticos, con reconocimiento parcial  de éstos por el ordenamiento jurídico estatal,  autonómico y comarcal. Por la contra, el leonés es reivindicado por el leonesismo foráneo.   


  

FUNDAMENTOS REIVINDICATIVOS.

1.       Los bercianos siempre han mostrado sus aspiraciones históricas de reconocimiento territorial (identificación con instituciones unitarias como condado, provincias y Comarca), además de las demandas descentralizadoras (políticas, educativas, sanitarias, comunicaciones, etc.

2.       Los poderes institucionales superiores (Estado, Comunidad Autónoma, Diputación de León) imponen sus normativas y divisiones territoriales a El Bierzo (casos de las provincias o comarcas). Por eso El Bierzo debe adaptarse a los ordenamientos jurídicos, en cada coyuntura política, y negociar la concesión de la mejor institución territorial. Para facilitar la capacidad de elección es bueno que haya una amplia oferta de posibles instituciones (Provincia, región, comarca, unidad funcional), y negociar la que mejor se adapte a nuestros intereses en cada  coyuntura política.

3.       Ejercicio del derecho democrático de segregación (de León y Castilla) y anexión (a Galicia o región leonesa).

4.       Siempre elección directa de nuestros representantes políticos. Nuestra tradición histórica es la elección directa en los concejos rurales, pero se nos ha impuesto la elección indirecta en el Consejo coamrcal. La elección directa fortalece la legitimidad democrática de nuestas instituciones por eso nos la niegan las instituciones superiores.

5.       La división territorial de El Bierzo debe ser por comarcas para conceder una equilibrada representación. Para ello hay que procurar comarcas con denominación identitaria histórica (A Cabreira, Laciana…) y no los artificales nombres de los distritos electorales actuales del Consejo comarcal, impuestos por la Junta de CyL.6.       El Consejo general de El Bierzo (CGB) como institución regional formada por comarcas, no por municipios del siglo XIX. Se trata de superar la dependencia institucional respecto a los municipios que restringuen nuestra autonomía política. El ordenamiento estatal protege a los municipios. Por eso nos referimos al CGB como ente territorial supracomarcal o supramunicipal, para nada intermunicipal que daría protagonismo a los municipios.

7.       La gestión política del Consejo general de El Bierzo se fundamenta en los intereses  generales propios (territoriales, identitarios, culturales, lingüísticos…). Además habrá traspasos y delegaciones de competencias de otras instituciones (Estado, Junta de Cyl, Diputación de León), en base a los principios de descentralización, cercanía de servicios públicos, etc.

8.       El Bierzo podará establecer relaciones exteriores. La vecindad con Galicia y los vínculos culturales históricos son fundamento del derecho a establecer relaciones exteriores (con convenios o protocolos) sin la tutoría de la Junta de CYL.

9.       El reconocimiento territorial de El Bierzo debe ser unitario y foráneo. Esto significa que las divisiones territoriales del Estado, Junta de CyL y Diputación de León deben respetar siempre la unidad territorial de El Bierzo y no contribuir a su división interna.

O Bierzo, agosto de 2020
www.obierzoceibe.blogspot.com

http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

Etiquetas: , , , ,

miércoles, agosto 19, 2020

PROPOSTAS PARA O REGULAMENTO ORGÁNICO DA COMARCA DO BIERZOPROPOSTAS DE MODIFICACIÓN DO

REGULAMENTO ORGÁNICO DA COMARCA DO BIERZO

POLO COLETIVO CULTURAL FALA CEIBE DO BIERZO.

                O Consello Comarcal de El Bierzo, administración territorial, ten aberto o período de alegaciois do seu Regulamento de organización neste mes de agosto de 2020. O coletivo cultural Fala Ceibe do Bierzo aproveita a ocasión para presentar as súas modificaciois a dito Regulamento.

OS FUNDAMENTOS XURÍDICOS.

                En primeiro lugar propoñemos o recoñocemento expreso do bilingüismo berciano. Xa existe un recoñecemento legal a través do Estatuto de Autonomía de Castela e León (reforma de 1999) e da propia Lei da Comarca do Bierzo (reforma de 2010), “ gozará de respeio e proteción a lingua galega nos lugares en que habitualmente se utilice” (arts. 5.3 y 1.4 respectivamente). O Reglamento orgánico do Consello Comarcal debe admitir ese bilingüismo administrativo de xeito expreso no seu articulado. O Regluamento orgánico do Consello comarcal da Litera (Aragón) recolle o bilingüísmo no seu artígo 168. Ignorar o galego na actividade política e administrativa sería un grave incumprimento da legxslación lingüística internacional (Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias, BOE. 15.9.2001), española (RD. 1111/1979, 10 de marzo, regula o emprego das propias linguas nas actuacionis das corporaciois, BOE. 14.05.1979) e autonómica, ademais dunha falla de respeito aos bercianos galegofalantes.

                A Lei da Comarca do Bierzo (1991) ignora a mención expresa á simboloxía berciana, casos da bandeira Cruceira, escudo e capitalidade. O Consello comarcal ten a obriga de facer este recoñecemento regulamentario para dignificar os seus político, institucional e administrativo. Como exemplo ol Regulamento orgánico do concello de Gixón recoñece a súa  simbología específica (bandeira) no seu artigo 64.


                Entre os dereitos dos ciudadans atópanse os de información e participación ciudadás. A Lei de bases do régime local (1985) indica que “as Corporaciois locais faciltiarán a máis ampla información sobre a súa actividade e maila participación de todos os ciudadáns na vida local” (art. 69.1). Disto deducimos que esa obliga de “a máis amplia información” pódese exercer mellor en varios idiomas. No caso do Bierzo débse practicar o uso administrativo das dúas linguas con recoñecementos legal (castelán e galego). Ese dereito de información pública, por parte do Consello Comarcal, non se pode restrinxir ao uso administrativo dunha soa lingua oficial cando existen dous idiomas con recoñecemento xurídico e social. Neste senso, lembramos que dúas  sentenzas, tanto o Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León (2002) como o Tribunal Supremo (2004), emitironse a prol do uso administrativo do eusquera, por parte do concello do Condado de Treviño, baseándose no dereito de información pública.

                Pola otra banda, a Lei do régime local demanda “a participación de todolos ciudadáns na vida local” (art. 69.1). Este mandato legal insta indirectamente a fomentar a participación dos ciudadáns galegofablantes, comunidade cultural histórica do Bierzo, posibilitando o uso administrativo do seu propio idioma galego.   

 

PROPOSTAS DE MODIFICACIÓN DO ARTICULADO DO REGULAMENTO ORGÁNICO.

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIOIS XENERAIS.

Novo artigo 3. Linguas  do Bierzo.

En base aos mandatos do Estatuto de Autonomía de Castela e León (ar. 5.3) e da Lei da Comarca do Bierzo (art. 1.4) o Consello Comarcal practicará o bilingüismo administrativo.

Novo artígo 4. Simboloxía.

A bandeira e o escudo comarcais terán a presenza debida na actividade institucional (actos públicos, documentación, rótulos informativos, portais dixitais, siñalización, etc

CAPÍTULO III. ESTATUTO DOS MEMBROS DO CONSELLO COMARCAL DO BIERZO.

SECCIÓN III. DEREITOS E DEBERES DA CIDADANÍA.

Artígo 75. Dereitos e deberes.

1.       1. Son dereitos e deberes da cidadanía os recoñecidos na Lei 7/1985, de 2 de abril reguladora das bases de Réxime local e os establecidos nas leis.

2.      2.  Para facilitar a participación da cidadanía posibilitarase o bilingüismo (castelán/galego) mediante o uso oral e escrito (papel, informático, electrónico e telemático).

3.   3. O dereito á información pública exercerase favorecendo o bilingüismo mediante a progresiva divulgación dos dous idiomas do Bierzo con recoñecemento legal.

O O BIERZO, AGOSTO DE 2020

WWW.OBIERZOCEIBE.BLOGSPOT.COM 

http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

miércoles, julio 22, 2020

VALDEORRAS E A PROVINCIA DE VILAFRANCA DO BIERZO.


VALDEORRAS E MAILA PROVINCIA DE VILAFRANCA DO BIERZO 
Por Javier Lago Mestre.
Grupo Bierzo provincia de facebook.com

                As dúas bisbarras viciñas de Valdeorras e O Bierzo teñen moitos vincallos históricos. Salientamos a participación dos dous territorios baixo un mesmo ente institucional. Foi este a chamada provincia de Vilafranca do Bierzo durante o Trienio Liberal (1820-1823). Sempre é unha boa xeira para lembrar esta institución política e achegar datos daquela descoñecidos para a meirande parte dos valdeorreses e bercianos.

                A constitución desta provincia de Vilafranca tivo uns importantes debates políticos, exemplos dos lindeiros territoriais, o nome da provincia e a capitalidade. Neste caso trataremos o problema dos seus límites territoriais. Antes convén dicir que durante toda a Idade Moderna (séculos XVI ao XVIII) existíu a provincia do Bierzo, polo mandato dos Reis Católicos no ano 1486, baixo a xefatura do corrixidor da vila reguenga de Ponferrada. A orixe desta peculiar provincia foi consecuencia da rebelión do conde de Lemos, tralas desputas pola herdanza do seu señorío. A derrota militar do conde Rodrigo, fronte aos ditos Reis, provocou a  perda dos seus territorios bercianos que pasaron a formar o novo marquesado de Vilafranca, ademáis da merca de Ponferrada pola Coroa, e a ordenación territorial do Bierzo mediante a constitución da provincia fiscal.

                Esta provincia do Bierzo, do período coñecido coma Antigo Réxime, estaba formada por algúns territorios da actual Valdeorras, comprendidos na meirindade de Aguiar (Porto, O Real, Veiga de Cascallá entre outros), así como da Carballeda (Sobradelo, O Trigal, A Portela, Lardeira e demais). Pero a novidade da posterior provincia de Vilafranca do Bierzo foi a inclusión de toda a bisbarra de Valdeorras. Esta provincia do século XIX abranguía un maior  territorio delimitado pola serra do Eixe ata a ponte de Petín.


OS CRITERIOS DELIMITADORES DAS PROVINCIAS.

                Convén pescudar nesta peculiar inclusión da bisbarra de Valdeorras na provincia de Vilafranca do Bierzo. Como antecedentes temos un ditame de 1821, dos relatores Felipe Bauzá y José Agustín de Larramendi, que indica que “dentro de esta provincia (de León) se ha formado, con el valle de Valdeorras, la de Ponferrada, que aunque pequeña, necesaria por hallarse el país que la compone todo cerrado, con puertos intransitables mucha parte del año, conformidad de costumbres y producciones (…)”. Así pois, temos eiquí varias razois da unión de Valdeorras co Bierzo, o intento de medrar o novo territorio provincial, ademais de motivos orográficos, derivadas do seu illamento, así como os costumes comúns e produciois agrogandeiras.

                A difícil orografía foi motivación axeitada para demandar a provincia do Bierzo. O deputado leonés Benito Lobato afirma que unha cabalería "no podía hacer seis (leguas), ni aun cuatro al día, porque la escabrosidad del terreno no lo permitía (...)" (DSC. 7 de outubro de 1821). Mentres que o político Mariano Villa teima no aspecto montañoso para esixir a exención do requisito mínimo de poboación, "para que las provincias situadas sobre un terreno estéril y escabroso consigan alguna comodidad, es necesario dejarlas reducidas a menor población, como sucede a la del Vierzo, situada entre montañas de primer orden (...)" (DSC. 1 de outubro de 1821).

                Como vemos uns deputados alegaron esta variada caracterización territorial das dúas bisbarras para fundamentar a necesidade da nova provincia. O presidente da Comisión, Diego Clemencín, declara que "ésta (provincia do Bierzo) se halla rodeada de montañas que la aislan y naturalmente la constituyen en un estado de provincia. Gran parte de sus habitantes viven muchos meses del año como en un mundo aparte, y no será justo abandonarlos, olvidrse de su comodidad, y privarlos de los medios de gobernarse en su mismo circuito (...)" (DSC. 2 de outubro de 1821). Esta tese defendía acercar a institución provincial ao territorio cun criterio de descentralización administrativa.


                Sen embargo, outros deputados criticaron a novo provincia do Bierzo. Porque ésta era moi pequena, cos seus 86.385 habitantes e, polo tanto desaconsellable baixo todos os puntos de vista. Neste senso falaba o vallisoletano Antonio Ramonet, "las provincias pequeñas, o de cuarta clase, que propone la Comisión, son en primer lugar, perjudiciales; en segundo, antieconómicas, y en tercera, anti-políticas (...)" (DSC. 6 de outubro de 1821).

                En fin, os deputados utilizaron diversos criterios para deseñar o mapa provincial do Estado español. Segundo os sintetiza o profesor Jacobo García Álvarez, por orde decrecente, poboación (con límites máximos e mínimos), extensión (tendo en conta a distancia á capital), a topografía (en relación coas comunicaciois), historia e cultura (linguas comúns) e mailos intereses políticos locais.


REXEITO GALEGO Á PROVINCIA DE VILAFRANCA DO BIERZO,

                A meirande parte da bisbarra de Valdeorras formou parte do reino de Galicia durante a Idade Moderna (séculos XVI ao XVIII), menos os territorios comentados da meirindade de Aguiar e da Carballeda que estaban incluídos na chamada provincia do Bierzo. Ademais, temos en conta a pertenza destas e doutras bisbarras galegas no bispado de Astorga. Malia disto, resultaba lóxica a conciencia colectiva secular destes territorios de seren galegos. Logo o rexeito á integración de Valdeorras na provincia do Bierzo foi un feito normal.


                Había unha estratexia política por rematar cos lindeiros históricos entre os reinos peninsulares. Para entender isto, seguimos as palabras do deputado Diego Clemencín, "la Comisión ha creído que convenía oponerse y combatir oblicuamente el provincialismo, ¿Y qué ha hecho para esto?. Reducir los nombres que podían ser, dejámoslo así, la manzana de la discordia, a territorios más limitados. Ha creido que tratándose de mudar una costumbre, sólo el alterarla es destruirla, y que si se quería alguna novedad en la materia, se conseguiría mejor reduciendo estos nombres célebres a pequeños distritos, que no suprimirlos de una vez (...)" (DSC. 6 de octubre de 1821). Ese comentado provincialismo se equiparaba aos históricos reinos do Antigo Régime que pretendían destruír. Para elo se suprimía o nome dos reinos (como Galicia), dividíase o territorio en provincias, cuxos nomes serían os das capitais respectivas. E, incluso, alterando os lindeiros exteriores, coa inclusión de Valdeorras na nova provincia do Vilafranca do Bierzo.

OS CUESTIONADOS LINDEIROS ENTRE GALIZA E O BIERZO.

                Lóxicamente, ante esta desfeita territorial, a protesta colectiva dos políticos galegos non se fixo agardar. O deputado Xosé Moscoso alega que "un gallego, por más que se le diga que pertenece de ahora en adelante a la provincia del Vierzo siempre será gallego, pues lo que principalmente distingue las provincias es el dialecto que se habla en cada una de ellas (...)" (DSC. 2 de outubro de 1821). Dende logo, ese político descoñecía que no Bierzo occidental falamos tamén galego por tradición secular.

                Voltamos ao deputado Diego Clemencín para recoller as súas declaraciois a prol da segregación territorial de Galicia, por razois demográficas, "porque sobraba población para la formación de las provincias de Galicia y faltaba para la del Bierzo (...)" (DSC. 2 de outubro de 1821).
 
                Sen embargo, un proxecto de ordenación territorial de Galicia, feito polo Ministerio de Gobernación, propón uns limites máis amplos para este antigo reino. "Los límites de aquella provincia (Galicia) en la grande división hasta la montaña que cae sobre Foncevadón, punto en que empiezan otras cualidades de clima, figuar terrtorial, virtud productiva, costumbres, lengua y demás circunstancias enteramente opuestas a la que hasta allí son comunes con la Galicia" (1820). Como vemos, Galicia e O Bierzo están vencellados por varias características comúns, entre elas costumes e lingua galega.


                Como resulta lóxico, os deputados galegos en feixe demandan o mantemento dos lindeiros históricos entre os reinos de León e Galiza, "pedimos que los límites de la provincia de Orense y de la del Vierzo se fijen por los antiguos entre León y aquel reino desde el Cebrero hasta Peña Trevinca, subsistiendo incorporados en la de Orense todos los pueblos del partido de Valdeorres que la comisión propone se agregen a la del Vierzo, lo que no podrá verificarse sin perjudicar a los intereses de los havitantes de ambas provincias, especialmente a los de la de Orense (...)" (DSC, 21 de octubre de 1821).

                Neste debate sobre os lindeiros da nova provincia de Vilafranca do Bierzo, salientamos tamén a proposta do deputado Antonio Valcárcel que medra moito o territorio desta pola conca do río Sil. "Pido que los límites de esta provincia por parte del O. se estiendan, como más naturales y marcados, al puente Navea siguiendo hacia el N. el curso de este rio hasta su desembocadura en el Sil por debajo de Montejurado, y continuando por el valle de Quiroga hasta el límite señalado por la comisión, que desde el mismo puente Navea hacia el S. vengan por la Sierra de San Mamed al lugar de la Entrecinsa y pasando el río Cesuba contiuando por Sierra-Seca y vuelvan al N. por la de Porto entre el lugar de este nombre y Viana del Bollo a reunirse en la Sierra Segundera y Peña Trevinca propuesta por la comisión (...)" (DSC, 21 de octubre de 1821).

RESISTENCIAS DOS POBOS DE VALDEORRAS FRONTE Á PROVINCIA DO BIERZO.

                Convén agora facer unha pescuda nas oponiois dos pobos de Valdeorras ante a súa inclusión na provincia de Vilafranca do Bierzo. Así, na deputación de León se leu unha proposta do concello de Priaranza sobre a provincia berciana que dicía que "a fin de que no accedan a la solicitud de varios ayuntamientos de Galicia, que pretenden se forme una nueva provincia designando por capital a Villafranca (...)" (doc. de 25 de octubre de 1820). Logo deducimos que había pobos galegos a prol da constitución da provincia de Vilafranca.

                Respecto desta postura dos habitantes de Valdeorras a favor de Vilafranca do Bierzo traemos a colación a opinión de certos cregos da meirindade de Aguiar. Éstes relixiosos fixeron un escrito colectivo demandando a agregación dos seus pobos ao concello de Vilafranca. Razonaban así os cregos contra a xustiza administrada polos seus alcaldes pedáneos, "sin conocimientos ni esperiencia que digan relación a otros objetos, que sin sugetarse a la fijación de Audiencias en la Capital, ni proporcionar medios prontos y ciertos de administrar justicia, dedicándose solamente al fomento de sus particulares intereses, abandonando las sagradas obligaciones de su Ministerio (...)" (doc. de 20 de junio de 1817, Isidro García Tato, 1996).                 Segundo o historiador Jesús Burgueño Rivero (1995), os pobos da Rúa e Freixido foron favoráveis á integración na provincia berciana. Incluso estes dous solicitaron a fixación dos lindeiros da nova provincia nas pontes de Petín e Bibei (DSC, 13 de decembro de 1821). Pola  contra, os pobos galegos da antiga meirindade berciana de Aguiar, Veiga de Cascallá, Robledo, O Porto, O Real, Barrio, Castelo e Leira, manifestáronse claramente sobre a súa inclusión en Valdeorras (DSC, 13 de abril de 1821).

                A capital actual de Valdeorras se manifestou contraria á inclusión na provincia de Vilafranca. Así o deputado manchego Ramón Giraldo declarou que recibíu peticiois da bisbarra do Barco, "no puedo menos de hacer presente la representación que acabo de recibir de los ayuntamientos de Valdeorras, porque me parece fundamentadísima, y no encuentro inconveniente en que se acceda a lo que solicitan dejando a esta provincia con este número menos de habitantes (...)" (DSC, 5 de outubro de 1821). Na sesión seguinte de Cortes volve a debaterse sobre a protesta do Barco de Valdeorras, "del ayuntamiento del Barco, en solicitud de que no se aprueben los límites demarcados por la comisión entre las provincias de Lugo, Orense y la nueva del Vierzo y que no se segregue la villa del Barco de la provincia de Orense".


                Para rematar, un curioso razonamento dos pobos de Valdeorras sobre a necesidade de manter a súa representación territorial e política na nova provincia de Vilafranca. "Entre los fundamentos de su exposición, uno de los principales es que siendo tan corto número de los pueblos pertenecientes a Galicia que se agregan a la provincia del Vierzo, sucederá que cuando se trate de elecciones, no podrán equiligrarse los votos de modo que se reparta este honroso cargo entre los de una y otra provincia con igual esperanza de ejerecer todos los derechos de ciudadano, quedando en otro caso perjudicados los pocos pueblos que se agregan de Galicia por la mayoría tan grande de los del Vierzo (...)" (DSC, 15 de outubro de 1821). Un claro exemplo da súa defesa da conciencia colectiva galega fronte ao provincialismo bercianeiro viciño. 

O BIERZO, XULLO DE 2020.
www.obierzoceibe.blogspot.com
www.instagram.com/bierzoxa


http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es