martes, febrero 27, 2024

NOVO DÍA DO GALEGO NO BIERZO.

LIBRO EL BIERZO PROVINCIAL


O DÍA DO GALEGO NO BIERZO.

Por Xabier Lago Mestre.

Un ano máis celebramos para o 9 de marzo o Día do galego no Bierzo. Tal data representa o nacemento, en 1695, de frei Martín Sarmiento en Vilafranca. Este erudito berciano escribiu muito de diversos saberes, salientanto en ensino e filoloxía do galego. Neste senso defendeu a dignidade deste idioma en paridade co castelán e o portugués. Por suposto, para os galegofantes do Bierzo representa un exemplo a seguir. Estamos seguros de que Sarmiento loubaría a luita de hoxe polo noso galego, porque estamos avanzando paseniño cara a nomalización deste idioma na rexión.

            A data do Día do galego serve para facer unha reflexión da actualidade do noso idioma. Da recente reivindicación da tvgalega no Bierzo podemos salientar o orgullo coletivo pola defesa do galego. Por suposto, os televidentes podemos dividilos entre os que falan o galego, os que entenden esa lingua parcialmente, ademais dos neofalantes (por exemplo, os estudantes de galego e portugués). O galego é idioma romance moi semellante ao castelán, velaí a fácil comprensión das súas series, películas, concursos, noticiarios, etc.            A comunidade galegofalante do Bierzo representa unha minoría en Castela e León. Aínda así debe ser respeitada pola maioría castelán da provincia leonesa. A dita minoría cultural ten unha continuidade desde a Idade Media segundo a documentación en galego dos mosteiros bercianos. Mais non queremos mirar para o pasado, senón analizar o presente para afrontar un mellor futuro cultural.

            Hai un grupo de falantes bercianos do medio rural que defenden a súa fala tradicional. Estes podemos denominalos coma dialetistas. Entre eles están os que se refiren ao seu chapurreao, dialeto berciano ou galegoleonés, falas de vales (fornelo, ancarés…). Este escesivo localismo céntrase no galego labrego, gandeiro, toponímico,  oral… que amosa lóxicas especificidades lingüísticas. Velaí que atopen diferenzas léxicas ao ver a dita tvgalega. Neste grupo engadimos eses etnógrafos que non queren contaminar o puro galego rural con malas influenzas foráneas, propias da modernidade. O seu problema existe no seu excesivo localismo que empece entender a realidade lingüística do noroeste peninsular.            Dentro da comunidade galegofalante do Bierzo hai outro grupo que podemos chamar culturalista. Son os que destacan o protagonismo do galego a nivel cultural. Por iso o importante é editar libros (novelas, poesías, dicionarios…), ou facer actos culturais (celebrar o Día do galego, festexar Os maios…), fomentar o ensino nos colexios, convocar concursos escolares, etc. Este grupo cultural comentado rexeita as chamadas influenzas políticas porque cren que desprestixian a reivindicación. Agora ben, si están pola relación institucional cando precisan de cartos públicos para financiar as súas actividades culturais.

            O terceiro grupo galeguista vén representado polos máis politizados. Estes conseguimos o recoñecemento expreso do galego no Estatuto de autonomía de Castela e León, e logo ousamos pedir a oficialidade deste idioma ante as Cortes xerais. Por suposto, este activismo político está mal visto pola maioría. Mais os politizados que comentamos apostamos polo recoñecemento de dereitos lingüísticos, os mesmos que teñen os cidadaos na Galiza. Hai un claro interese por rachar cos artificiais lindeiros administrativos do Cebreiro que perduran no imaxinario político castelao.            O grupo politizado que comentamos quere a normalización do galego nos eidos lingüísticos (ensino, instituciois, política, comercio…). Incluso pretendemos penetrar nas novas tecnoloxías (tv, radios, dixitais, redes sociais, etc). E como aposta pola modernización e internacionalización mira para o portugués como mellor aliado. Quen visita Portugal ben experimenta a irmandade entre o galego e o idioma luso. Outra cousa son os prexuízos (políticos, filolóxicos…) de moitos contra unha achega ao portugués.

            Os neofalantes do galego queren un idioma funcional que lles sirva para moito máis. Viaxar por Portugal e Brasil, desfrutar do lecer (literatura, internet, música…), estudos universitarios en Galiza e Portugal, atopar novos traballos fóra do Bierzo, etc. Neofalantes que non entenden de tolerías, políticas, “el gallego en Galicia, no en El Bierzo”, localistas, “cada comarca tiene su gallego”, leonesistas, “El Bierzo colonizado por el gallego exterior”, etnógrafos, “el gallego mata las hablas locales”, etc.            Outra problemática incomprendida é o tema da normativización do galego escrito e estandar. Por suposto que hai diferenzas no idioma galego histórico pola dialetalización, derivada das peculiaridades comarcais. Cada xeración, veciñanza, localidade, val compartido ou comarca ten achegado ao galego o seu léxico distintivo ao longo dos séculos. Velaí a necesidade moderna de fixar un léxico determinado, coa súa gramática correspondente. O galego é falado na Galiza, mais tamén no Eonavia, O Bierzo e A Seabra. Queremos entendernos todos, apesar das diferenzas territoriais, coa axuda dunha gramática e léxicos unificados. E, por suposto, imos máis aló cando miramos fixamente para o portugués neste século XXI, porque a nosa lingua vivirá se simpatizamos con máis falantes.

 

O Bierzo, febrero 2024.http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

lunes, febrero 26, 2024

VIÑETAS SATIRICAS DE EL BIERZOLIBRO EL BIERZO PROVINCIALhttp://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

viernes, febrero 16, 2024

O INSTITUTO LEONÉS DE CULTURRA

LIBRO EL BIERZO PROVINCIALO INSTITUTO LEONÉS DE CULTURRA.

Xabier Lago Mestre.

A Deputación de León ten un ente específico para a promoción da cultura provincial, trátase do Instituto Leonés de Cultura. Dende hai moito tempo a actividade cultural ten sido un claro obxetivo político e institucional. Neste senso recordamos a creación da biblioteca leonesa en 1928. Tamén sabemos das pretensiois do Consejo leonés de estudios económicos y sociales (1941), “la conservación de las costumbres y tradiciones, el fomento de la cultura en todos los aspectos (…)”. Por suposto, para o franquismo a única cultura, uniforme e oficial, foi a propia do nacionalismo español. Houbo moito folclorismo de gaita, tamboril e danzas populares.

            Coa chegada da democracia descubrimos a outra España máis plural que se manifestaba nas diversas linguas peninsulares. Mais apesar do tempo pasado, para algúns `políticos e funcionarios todo segue igual. Na provincia leonesa hai varias linguas desde a Idade Media. Aínda así, as publicaciois leonesas evitan toda representación escrita do galego do Bierzo. Podemos ollear as páxinas das revistas Archivos leoneses (desde 1947), Vida leonesa, León, publicación del Centro de la Región Leonesa en Hispanoamérica, ou Tierras leonesas da Deputación (desde 1961). Máis recente é a nova revista do dito Instituto leonés de Culturra, chamada Feije (2023). Por suposto non se alude á posibilidade de publicar algo en galego, “artículos inéditos, redactados preferentemente en español (en caso contrario con sus correspondientes traducciones)”. O galego do Bierzo segue a ser tema tabú para a cultura leonesa, innombrable!.            Pola outra banda, o Instituto leonés de Culturra está a publicar unha serie de cadernos pedagóxicos sobre cultura para escolares. Trátase de cadernos sobre pendoes, indumentaria, xogos infantís, deportes, antruejos, música popular, juntas vecinales, etc. Esperemos ver algún día futuro un caderniño específico para a lingua galega. Será dito Instituto capaz de se referir ao noso idioma galego do Bierzo?. Dicimos isto porque quizais prefira falar de fala galegoleonesa, dialeto berciano ou falas dos vales bercianos ocidentais. Agora a procurar diferenzas entre o léxico galego e berciano. E qué dicir da fonética, ese acento galaico delata aos traidores do leonés histórico. Que lean ben os cartularios dos tumbos dos mosteiros bercianos porque ese galego medieval non se parece muito ao actual (perigosamente normativizado?). Para o final a toponimia, vemos formas agalegadas xunta aos nomes en leonés. Todo está moi clarexo a prol do seu leonés!.  

            Xa veremos o que finalmente fan, contarémolo!. Dicimos isto porque o lindeiro administativo e político que separa León de Galicia quizais condicione as estreitas mentes dos políticos leoneses aínda. Para éstes, de seguro que atoparán grandes diferenzas entre o idioma galego do oeste do porto do Cebreiro e o galego do leste tan leonés, verdade?. Que saiban eses que os bercianos e os galegos falamos o mesmo idioma porque nos entendemos e comunicamos. Que de nada vai servir salientar diferenzas toleiras para crear fronteiras culturais imaxinarias.            Logo está o tema do “Museo de los pueblos leoneses”. Ben sabemos da teima leonesista por crear unha identidade leonesa por enriba de todo. Velaí que se cuestionen cada día máis as identidades comarcais, caso da autonomista rexión berciana. Agora mola o localismo, que casa mellor co novo leonesismo, por iso se reivindican as localidades fronte ás comarcas. Xa non hai promoción das comarcas turísticas, nin etnográficas, porque divide demasiado a identidade superior leonesa. Amén!

            Temos algo máis que comentar, unha nova función do Instituto leonés de culturra. O deputado provincial de cultura, por suposto da upl, comentou que dende xa este Instituto vai luitar por defender a súa identidade leonesa. Cales son eses ataques foráneos? Os erros que poidan cometer publicaciois e informaciois oficiais. Case nada! Porque según o relatorio leonesista, hai que “preservar la personalidad cultural, el paisaje, los límites territoriales de León”. Que non toquen as sagradas fronteiras do vello reino leonés… por parte dos inimigos foráneos (Castela e Galicia?).            De remate, o tema que desgusta ao leonesismo. Non se entende que o Instituto leonés de culturra non descentralice a parte da cultura que se refire á proteción do idioma galego no Consello comarcal do Bierzo. A lóxica non a coñece a política leonesista. Eles teñen os cartos e determinan a cultura segundo os seus intereses políticos e caciquis (comprar vontades críticas). Non se razona que o dito Instituto protexa o galego do Bierzo cando nin o coñecen nin o falan. Os bercianos debemos fomentar o galego porque é nosa lingua propia, territorial e histórica. En fin, seguen pois as dinámicas culturais pretéritas tan leonesistas y centralistas coa cultura berciana. Que saiban que seguiremos a resistir esas imposiciois políticas foráneas.

O Bierzo, febrero 2024http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es

sábado, febrero 03, 2024

DEMANDAS CONTRA LA SUPRESIÓN DE LA TVG EN EL BIERZO.

LIBRO EL BIERZO PROVINCIAL


DEMANDAS CONTRA LA SUPRESIÓN

DE LA TVGALLEGA EN EL BIERZO.

            El colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo continúa denunciando la supresión de la recepción de la TVGalega en esta comarca. Queremos informar a la opinión pública de la injusticia que supone la actuación política municipal que pasamos a relatar.

EL CONTEXTO SOCIOTELEVISIVO.

            La Televisión de Galicia lleva décadas viéndose en la región de El Bierzo. Miles de bercianos disfrutamos a diario de la información, las series y los diversos programas de la TVG. Este medio televisivo permite mantener el contacto cultural normalizado con nuestra lengua gallega por parte de los gallegohablantes y demás televidentes bercianos. La audiencia de la TVG aumenta en los sectores de población de mayor edad por su contacto tradicional con el gallego. La juventud tiene más fácil acceso a las nuevas tecnologías (internet, telefonía móvil, vía satélite, etc). Sin olvidar a los estudiantes de gallego que también aprenden esta lengua con la TVG. Sin aviso previo, hace una semana los televidentes de El Bierzo hemos dejado de visionar la TVG.            Por supueso, Fala Ceibe ha contactado con la TVG en Santiago para resolver el problema de recepción, donde han abierto la correspondiente incidencia técnica. También hemos comunicado con los ayuntamientos de Corullón y Villafranca. Pero ha tenido que ser la presión social (con campaña en internet) la que ha provocado la respuesta del ayuntamiento de Villafranca. Esta institución nos ha dicho que es quien paga el suministro de luz de la caseta del repetidor de Corullón y que no está dispuesto a seguir pagando la factura eléctrica.

            Entendemos la resistencia al pago de la electricidad por parte ayuntamiento de Villafranca, ahora bien, no tiene disculpa su decisión política de provocar la falta de recepción de la TVG en El Bierzo. De novatos políticos es perjudicar a los televidentes, suprimiendo la TVG, sin buscar antes la solución del problema económico con otros agentes implicados, casos de la CRTVG, Junta de Castilla y León, ayuntamientos y Consejo comarcal berciano. La posición inicial de fuerza del ayuntamiento de Villafranca ha sido contestada por la presión social en internet, algo que no esperaba, y ahora debe reaccionar, para arreglar el problema creado cuanto antes.PROPUESTAS POLÍTICAS CON FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

            Fala Ceibe do Bierzo indica que se pone de inmediato en contacto con otras instituciones para arreglar esta problemática televisiva y recuperar la recepción de la TVG en El Bierzo. En este sentido, mandaremos nuestra queja formal al Procurador del Común de Castilla y León contra el ayuntamiento de Villafranca. Y lo mismo haremos con los partidos de las Cortes de Castilla y León, Xunta de Galicia y partidos del Parlamento Galego.

            Además presentamos una propuesta de resolución al pleno del Consejo comarcal de El Bierzo. Se trata de demandar la consideración de la recepción televisiva de la TVG en lengua gallega como de INTERÉS CULTURAL COMARCAL. Fundamentamos esta propuesta en que la recepción de la TVG es esencial para la protección y fomento de la lengua gallega de El Bierzo. La comentada audiencia de la TVG en la región demuestra su apoyo social desde décadas.            La fundamentación jurídica de esta propuesta de la recepción televisiva de la TVG como de INTERÉS CULTURAL COMARCAL se basa en varias leyes. El Estatuto de Castilla y León, “gozará de respeto y protección la lengua gallega en los lugares e que habitualmente se utilice” (art. 5.3). Otro tanto se indica en la Ley de la Comarca de El Bierzo, en artículo 1.4 (modificación de 2010). Por otra parte, la Ley 7/2013, 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del territorio de Castilla y León, establece que “la administración autonómica prestará especial atención a las necesidades singulares de los territorios limítrofes de Castilla y León, con la finalidad de garantizar su desarrollo social y económico y la igualdad en el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos” (disp. adic. 14). Queda clara la necesidad singular de El Bierzo respecto al mantenimiento de su lengua gallega y la prestación del servicio público de la TVGALEGA para dar funcionalidad comunicativa a este idioma propio y tradicional.

            Por otra parte, es hora de demandar la firma de un convenio de colaboración entre Xunta de Galicia, Junta de Castilla y León y Consejo comarcal para garantizar la recepción de la señal de la TVG en El Bierzo de manera continuada. Sólo de esta forma evitaremos futuras crisis coyunturales y resistencias políticas frente al gallego, ajenas a las verdaderas necesidades de los bercianos gallegohablantes o no. En la propia Ley de la Comarca de El Bierzo se habla de fijar la colaboración Junta de Castilla y León y Consejo comarcal, “la Comunidad de Castilla y León facilitará la participación de la Comarca de El Bierzo en las actuaciones que realice para la promoción de la legua gallega e su ámbito territorial” (art. 1.4).

O Bierzo, febrero de 2024

www.obierzoceibe.blogspot.com

http://sites.google.com/site/obierzoxa http://www.facebook.com/xabierlagomestre www.twitter.com/obierzoxa http://www.blogoteca.com/obierzoxa http://obierzoceibe.wordpress.com http://www.ciberirmandade.org/falaceive www.ponferrada.org www.partidodelbierzo.es